Metamizol výrazně snižuje pocit bolesti u pacientů s diabetickou retinopatií při panretinové fotokoagulaci

15. 8. 2018

Diabetická retinopatie patří k nejčastějším očním onemocněním a je spojena s rizikem trvalého poškození zraku. Standardní léčbu představuje laserová panretinální fotokoagulace (PRP). Jedná se o účinnou metodu, která je však spojena se středně silnou až silnou bolestí. Podle výsledků předchozích studií pociťuje bolest asi 73 % pacientů, a někteří z nich dokonce z tohoto důvodu léčbu nedokončí. Účelem níže prezentované studie proto bylo zhodnocení účinnosti perorálně podaného metamizolu z hlediska snížení bolesti během PRP u pacientů s proliferativní diabetickou retinopatií (PDR) a velmi těžkou neproliferativní diabetickou retinopatií (VSNDR).

Úvod

Metamizol (dipyron) je neopioidní analgetikum, které patří k nejčastěji používaným analgetikům po celém světě. Mechanismus účinku není zcela prozkoumán. Byla prokázaná inhibice cyklooxygenázy a inhibice syntézy prostaglandinů v periferních tkáních a CNS.

Metodika studie a sledovaná populace

21 pacientů (42 očí) s bilaterální PDR nebo VSNDR bylo zařazeno do dvojitě zaslepené kontrolované prospektivní studie. Jednalo se o pacienty oftalmologického pracoviště univerzity v brazilském Sao Paulu. Tito nemocní měli diagnostikovaný diabetes po 30. roce věku a dosud neabsolvovali žádnou laserovou léčbu.

Oči všech pacientů byly randomizovány do dvou skupin – A a B. Každý měl jedno oko přiřazeno ke skupině A a druhé ke skupině B. Pacienti nejdřív absolvovali kompletní oftalmologické vyšetření. Skupina A obdržela 40 minut před ošetřením 1000 mg metamizolu a skupina B placebo. Laserová léčba na jednom oku byla provedena pomocí dvoufrekvenčního argonového laseru s panretinální kontaktní čočkou. Během druhé návštěvy (o týden později) následovalo překřížení léčby. Pacienti absolvovali PRP stejným způsobem u druhého oka, ale s opačnou medikací. Ti, kteří předtím užili metamizol, dostali placebo a naopak. Ihned po každém ošetření určili pomocí vizuální analogové škály (VAS) intenzitu bolesti.

Výsledky

Úroveň bolesti po aplikaci PRP byla signifikantně nižší při perorálním podání metamizolu ve srovnání s placebem (p = 0,002). Průměrné skóre bolesti na VAS pro skupinu A (metamizol) činilo 4,72 ± 1,71, pro skupinu B (placebo) pak 5,89 ± 1,97 (p <0,01).

Nebyly zjištěny významné rozdíly ve skóre bolesti mezi skupinami, pokud jde o pohlaví, rasu, věk, úroveň vzdělání nebo parametry intenzity laseru. Nebyly hlášeny závažné nežádoucí příhody ani lékové alergie.

Závěr

Perorální použití metamizolu 40 minut před aplikací PRP významně snižuje bolest spojenou s tímto postupem u pacientů s PDR či VSNDR. Jedná se o levný, bezpečný a snadno zvladatelný způsob snížení intenzity bolesti během PRP, zejména u pacientů bez anamnézy alergie na léky. Takto vedená léčba je pro pacienty pohodlnější, umožňuje i redukci potřeby záchranné injekční anestezie a vede ke zlepšení compliance při následné PRP.

(lkt)

Zdroj: de Araújo R. B., Zacharias L. C., de Azevedo B. M. et al. Metamizole versus placebo for panretinal photocoagulation pain control: a prospective double-masked randomized controlled study. Int J Retina Vitreous 2015; 1: 21, doi: 10.1186/s40942-015-0021-8.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa