Metamizol v kostce a v praxi – účinné neopioidní analgetikum pro celé věkové spektrum

15. 9. 2021

Pravidelný webinář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP se letos na jaře vedle aktuální koronavirové situace věnoval v odborné části problematice a léčbě bolesti. Anesteziolog MUDr. Jan Lejčko z Centra léčby bolesti při KARIM LF UK a FN Plzeň, místopředseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, se ve své přednášce zaměřil na druhy bolesti a principy a možnosti léčby, zejména s využitím metamizolu.

Prověřeno stoletím v praxi

Farmakoterapie bolesti představuje velmi rozsáhlou oblast, kde přibývají stále nové léky. Nadále se však zachovaly osvědčené přípravky s účinkem na akutní bolest (AB), které lze v určitých případech využít i u chronické nenádorové (CHNNB) a nádorové bolesti (NB). K takovým lékům patří metamizol, který byl patentován roku 1922 v Německu. Tato doba je již sama o sobě průkazem jeho kvality, zdůraznil na úvod přednášející.

Farmakologická charakteristika a benefity

Metamizol se vyznačuje výrazným analgetickým efektem, zároveň slouží i jako antipyretikum. Jeho protizánětlivá aktivita je nižší, ale na rozdíl od jiných neopioidních analgetik disponuje spasmolytickými vlastnostmi. Od ostatních antirevmatik se liší absencí nežádoucích účinků na GIT. Další výhodou je, že neovlivňuje agregaci trombocytů. Proto je vhodný u pacientů s anamnézou gastropatie nebo u nemocných užívajících léky s vlivem na krevní srážlivost.

Z GIT se absorbuje kompletně, je rovnoměrně distribuován v tělesných kompartmentech a také jeho metabolity mají významný analgetický efekt. Maximální plazmatické koncentrace dosahuje do 30 minut, za tuto dobu nastupuje jeho účinek.

Možné kombinace a interakce

Metamizol lze účinně a bezpečně kombinovat s nesteroidními antiflogistiky, paracetamolem, slabými i silnými opioidy, gabapentinoidy a antidepresivy. Léčivo má jen minimum lékových interakcí. Kombinace s chlorpromazinem může vyvolat hypotermii, s methotrexátem poruchu hematopoezy, při podání s cyklosporinem A může dojít k vzájemnému ovlivnění koncentrací. K velmi vzácným rizikům patří hematologická rizika, dále anafylaktická reakce, alergie, kožní reakce a hypotenze. 

Hlavní indikace a kontraindikace

Hlavní indikační oblast metamizolu představuje AB, včetně pooperační i posttraumatické bolesti. U viscerální kolikovité bolesti se jedná o lék 1. volby. V případě NB, kde jsou základním lékem opioidy, může sloužit jako záchranná a suplementární medikace. Osvědčil se u řady forem AB, které nereagovaly na předchozí farmakoterapii, a při exacerbacích CHNNB i NB. Působí také na bolesti spojené s chřipkovým typem onemocnění, tedy bolesti svalů, hlavy nebo kloubů. Lze ho tedy uplatnit i u pacientů s COVID-19.

Kontraindikacemi jsou hypersenzitivita na pyrazolonové deriváty, alergické astma, alergická reakce na nesteroidní antiflogistika, poruchy hematopoezy včetně lékově navozených (např. při chemoterapii), porfyrie, gravidita a laktace.

Klíčové informace v kostce

Na závěr MUDr. Lejčko zdůraznil, že metamizol je efektivní neopioidní analgetikum s potenciálem ovlivnit především nociceptivní bolest. Jedná se o léčivo využitelné v celém věkovém spektru. Je k dispozici v několika lékových formách – v perorálních kapkách, tabletách a jako roztok k i.v. podání. Perorální kapky mají výhodu individualizace a rychlejší nástup účinku, lze je užívat bez omezení věku. Dospělým se mohou podávat krátkodobě tablety v dávce až 4 g (8 tablet) denně. Při dlouhodobém užívání by se měl monitorovat krevní obraz a provést jaterní testy. V případě renální a hepatální dysfunkce je nutná redukce dávek.

Otázky a odpovědi

Poslední část určenou otázkám a odpovědím otevřelo téma psychosomatické bolesti – zda v těchto případech podávat analgetika a nakolik je v této oblasti využitelný metamizol.

Následoval dotaz, zda má přednášející ve své ordinaci metamizol v injekční formě a jestli ji používá. Dr. Lejčko odpověděl, že podává kompozitní infuzi s opioidem (např. morfin, kortikoid a metamizol) pacientům s nádorovým onemocněním, u nichž došlo k exacerbaci bolesti, dále pacientům s revmatickým onemocněním a lumbagem. Aplikaci ve formě intravenózní injekce nedoporučuje.

Zazněly také otázky, na jaký typ bolesti podávat tramadol a na jaký typ metamizol, kdy volit kombinaci těchto analgetik a jak vypadá tolerance na tuto kombinaci. Autor sdělení uvedl, že s tolerancí jsou dobré zkušenosti. Zároveň upozornil, že tramadol jako opioid může vyvolat nauzeu a v případě dlouhodobého užívání závislost.

(lkt)

Zdroj: 

Lejčko J. Metamizol v léčbě bolesti. Webinář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, 25. března 2021. Dostupné na: www.praktickylekar.online/KvW-JQ0tKW4Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa