Kombinace tramadol/paracetamol zmírňuje bolest v oblasti bederní páteře a může tak zmírnit i depresi

30. 7. 2015

Analgetická kombinace tramadol/paracetamol prokázala účinnost při tlumení chronické bolesti dolní části zad u pacientů s depresí. Kromě většího snížení skóre na škále bolesti NRS v porovnání s nesteroidními antirevmatiky (NSAID) naznačila kombinace tramadol/paracetamol také profylaktické antidepresivní působení.

Do této nedávno publikované randomizované kontrolované studie bylo zařazeno 70 pacientů s chronickou bolestí dolní části zad (26 mužů a 44 žen průměrného věku 64 let), u nichž byla dle samostatně vyplňované škály (Self-Rating Depression Scale, SDS) zjištěna deprese. Pacienti byli randomizováni k 8týdenní léčbě kombinací tramadol/paracetamol (n = 35) nebo nesteroidními antirevmatiky (n = 35). U všech pacientů byla hodnocena bolest, disabilita, deprese a úzkost pomocí škál NRS (Numerical rating Scale), ODI (Oswestry Diasability Index), PDAS (Pain Disability Assessment Scale), HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), SDS a PCS (Pain Catastrophizing Scale).

Po 8 týdnech léčby bylo ve skupině s tramadolem/paracetamolem zjištěno významně nižší skóre bolesti dle NRS, ale také deprese dle SDS a dle složky pro depresi škály HADS (všechna p < 0,05) než ve skupině s NSAID. Mezi terapeutickými skupinami nebyly zjištěny rozdíly ve skóre ODI, PDAS, PCS ani složky úzkosti škály HADS. Významný rozdíl mezi skupinami nebyl ani v procentu pacientů s nežádoucími účinky souvisejícími s léčbou.

Japonští autoři došli k závěru, že kombinace tramadol/paracetamol účinně zmírňuje bolest v dolní části zad a vykazuje i profylaktické antidepresivní působení u pacientů se zjištěnou depresí.

(zza)

Zdroj: Tetsunaga T. et al. Efficacy of tramadol-acetaminophen tablets in low back pain patients with depression. J Orthop Sci. 2015 Mar; 20 (2): 281–286.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa