Kombinace paracetamolu a tramadolu v ordinaci praktického lékaře − bezpečná úleva

3. 5. 2016

Praktický lékař hraje nezastupitelnou roli v léčbě akutní i chronické bolesti, vždyť až 40 % pacientů navštíví svého lékaře právě pro bolest.

Asi 20−40 % pacientů trpících bolestí má obtíže trvající více než 6 měsíců. Často jsou to pacienti starší a často bývá bolest projevem dalších chronických nemocí. Vezmeme-li v úvahu komorbidity a interakce s léky, které již pacient užívá, zjistíme, že široká škála dostupných analgetik se zužuje na několik málo použitelných účinných látek.

Praktický lékař je nejlépe obeznámen se zdravotním stavem svých pacientů: s přidruženými chronickými nemocemi, trvalou medikací, alergiemi a intolerancemi, s funkcí ledvin, jater a dalších orgánů. Všechny tyto okolnosti je zapotřebí zvážit při indikaci analgetika. Zejména to platí u chronické bolesti, tedy u léčby dlouhodobé, nezřídka doživotní.

Paracetamol, tramadol a jejich kombinace

Paracetamol je velice oblíbené, široce používané neopioidní analgetikum. Tramadol je řazen mezi slabá opioidní analgetika, od ostatních opiátů se poněkud liší mechanismem účinku i minimálním rizikem vzniku závislosti. Fixní kombinace paracetamolu s tramadolem prokázala, na rozdíl od jiných kombinovaných analgetik, svou účinnost a bezpečnost v předchozích studiích zaměřených na subakutní vertebrogenní bolesti či na pooperační bolesti. V kombinaci lze snížit jednotlivou, a tedy i denní dávku daných analgetik. Lepší tolerance a nižšího rizika nežádoucích účinků je tak dosaženo při zachování výborné analgetické účinnosti.

Studie SALZA

Francouzská observační multicentrická studie byla zaměřena na léčbu bolesti fixní kombinací paracetamol/tramadol praktickými lékaři, a to u pacientů ve věku 65 let a více (průměrný věk 73,6 roku). Zahrnula celkem 2663 nemocných s bolestmi především muskuloskeletální etiologie střední až vysoké intenzity (průměr 6,1 bodu na desetibodové škále). U 30 % pacientů se jednalo o analgetickou medikaci zahájenou de novo, u 70 % šlo o změnu medikace, a to pro nedostatečnou účinnost nebo nežádoucí účinky předchozího analgetika. Efekt léčby byl hodnocen po 3−4 týdnech (průměr 23 dnů). Průměrná denní dávka činila 1235 mg paracetamolu a 143 mg tramadolu, rozděleno do 3 nebo 4 jednotlivých dávek. V průběhu studie obdrželo 14,7 % pacientů dodatečné analgetikum jako záchrannou medikaci.

Potvrzena výborná účinnost a tolerance u seniorů

Studie potvrdila velmi dobrou účinnost − zmenšení intenzity bolesti vyjádřené poklesem o 3,1 bodu na desetibodové škále. 64,8 % pacientů zaznamenalo signifikantní úlevu od bolesti, 90,4 % pacientů potvrdilo částečnou či úplnou spokojenost s léčbou. Tolerance léčby byla výborná; nežádoucí účinek zaznamenalo 119 nemocných (4,5 %), přičemž se však vždy jednalo o tzv. očekávané nežádoucí účinky, které nebyly důvodem pro ukončení léčby.

Díky synergickému působení dvou účinných látek bylo možno snížit denní dávku jednotlivého analgetika hluboko pod jeho maximální denní dávku. To se odráží v nízkém výskytu nežádoucích účinků: výsledek studie SALZA (4,5 % pacientů s nežádoucím účinkem) odpovídá výsledkům předchozích studií provedených u mladších věkových skupin (kolem 4−4,2 %). Ukazuje se, že již v 1. linii je kombinace paracetamolu s tramadolem výbornou volbou u seniorů, kde pro lékové interakce a komorbidity bývá složité dosáhnout účinné úlevy od bolesti.

(thr)

Zdroj: Mejjad O., Serrie A., Ganry H. Epidemiological data, efficacy and safety of a paracetamol-tramadol fixed combination in the treatment of moderate-to-severe pain. SALZA: a post-marketing study in general practice. Curr Med Res Opin 2011; 27 (5): 1013–1020.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa