Kombinace kodein/paracetamol je u akutní bolesti po úrazu končetiny stejně přínosná jako kombinace hydrokodon/paracetamol

3. 11. 2015

V randomizované dvojitě zaslepené studii se nepodařilo prokázat původně předpokládanou lepší analgetickou účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol v porovnání s kombinací kodein/paracetamol. Účinnost byla hodnocena u pacientů, kteří navštívili pohotovost s akutní bolestí končetin.

Jednalo se o americkou prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou studii. Zařazení pacienti měli v léčbě bolesti 3 dny užívat perorální hydrokodon 5 mg / paracetamol 500 mg nebo kodein 30 mg / paracetamol 300 mg. Intenzita bolesti byla měřena pomocí validované 10bodové verbální numerické škály (NRS). Pacienti byli zhruba 24 hodin po ošetření na pohotovosti telefonicky kontaktováni a bylo zjišťováno zmírnění bolesti za 2 hodiny po poslední užité dávce léku. Hlavním sledovaným parametrem byl rozdíl v takto zjištěném zmírnění bolesti mezi terapeutickými skupinami. Sekundárními sledovanými parametry byly výskyt vedlejších účinků a spokojenost pacientů s léčbou.

Průměrná doba mezi ošetřením na pohotovosti a telefonickým kontaktem byla 26 hodin. Skóre bolesti před užitím poslední dávky léku činilo v obou skupinách 7,6 bodu. Průměrné zmírnění bolesti po 2 hodinách po podání léku dosáhlo 3,9 bodu ve skupině s kombinací hydrokodon/paracetamol a 3,5 bodu ve skupině s kombinací kodein/paracetamol (95% CI 0,3–1,2). Mezi skupinami tedy nebyl zjištěn významný rozdíl. Hodnocené analgetické kombinace se nelišily ani z hlediska výskytu vedlejších účinků a spokojenosti pacientů.

Perorální kombinace hydrokodon/paracetamol i kodein/paracetamol zmírnily skóre bolesti končetin po ošetření na pohotovosti zhruba o 50 %. Tato studie neprokázala superioritu kombinace hydrokodon/paracetamol.

(zza)

Zdroj: Chang A. K., Bijur P. E., Munjal K. G., et al. Randomized clinical trial of hydrocodone/acetaminophen versus codeine/acetaminophen in the treatment of acute extremity pain after emergency department discharge. Acad Emerg Med. 2014 Mar; 21 (3): 227–235.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa