Fixní kombinace tramadol/paracetamol zajišťuje účinnou multimodální analgezii s nízkým výskytem nežádoucích účinků

30. 7. 2015

Přehled klinických studií ukázal, že perorální fixní kombinace tramadol/paracetamol je vhodná terapeutická možnost u dospělých pacientů se středně závažnou až závažnou bolestí. Přidání paracetamolu k tramadolu zajišťuje rychlejší nástup účinku a jeho delší trvání a umožňuje snížit dávky obou účinných látek při zachování analgetické účinnosti, což omezuje výskyt nežádoucích účinků.

Fixní kombinace tramadol 37,5 mg / paracetamol 325 mg je v EU indikována k symptomatické léčbě středně závažné až závažné bolesti. V několika klinických studiích s kvalitním designem zajistila jedna nebo více dávek tramadolu/paracetamolu účinné zmírnění bolesti u dospělých pacientů s postoperační bolestí po menších operacích, s muskuloskeletální bolestí (akutní, subakutní i chronickou), s bolestivou diabetickou periferní neuropatií i s migrenózní bolestí. Tato kombinace vedla také k dalšímu analgetickému účinku u pacientů s muskuloskeletální bolestí (např. bolestí u osteoartritidy nebo revmatoidní artritidy) již léčených nesteroidními antirevmatiky a/nebo chorobu modifikujícími antirevmatickými léky. U pacientů s postoperační bolestí, s distorzí kotníku nebo subakutní bolestí bederní páteře byla analgetická účinnost tramadolu/paracetamolu lepší než u samotného paracetamolu a minimálně stejně dobrá jako u samotného tramadolu a byla srovnatelná s ibuprofenem a fixními kombinacemi hydrokodon/paracetamol, kodein/paracetamol a kodein/paracetamol/ibuprofen. Kromě toho vykázala kombinace tramadol/paracetamol podobnou účinnost v léčbě chronické bolesti spojené s diabetickou periferní neuropatií jako gabapentin.

Kombinace tramadol/paracetamol není v porovnání s jednotlivými složkami spojena s novými bezpečnostními riziky. Profil snášenlivosti této kombinace byl podobný jako u aktivních komparátorů (fixních kombinací a jednotlivých látek), navíc s nižší incidencí některých nežádoucích účinků.

Autoři se shodují, že fixní perorální kombinace tramadol/paracetamol je účinnou možností léčby středně závažné až závažné bolesti, navíc s nízkým rizikem nežádoucích účinků.

(zza)

Zdroje: 1. Dhillon S. Tramadol/paracetamol fixed-dose combination: a review of its use in the management of moderate to severe pain. Clin Drug Investig. 2010; 30 (10): 711–738. 2. Sawaddiruk P. Tramadol hydrochloride/acetaminophen combination for the relief of acute pain. Drugs Today (Barc). 2011 Oct; 47 (10): 763–772.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa