Efekt kombinace tramadolu a paracetamolu na spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu

2. 9. 2017

Kombinace tramadolu a paracetamolu snižuje spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu (CABG), tak zní závěr turecké studie publikované v Journal of Clinical Anesthesia.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o prospektivní dvojitě zaslepenou randomizovanou klinickou studii, která se uskutečnila v jednom centru v Turecku. Účastnilo se jí 50 pacientů po CABG, analgezie probíhala formou pacientem kontrolované analgezie (PCA).

Po operaci byli pacienti rozděleni na dvě skupiny, obě dostaly bolus morfinu (1 mg) po příjezdu na koronární jednotku intenzivní péče. Skupina T navíc 2 hodiny před operací a 2, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 hodin po operaci dostala tramadol a paracetamol (325 mg paracetamol, 37,5 mg tramadol) a skupina P placebo. Míra sedace byla hodnocena pomocí Ramsay Sedation Scale (RSS), míra bolesti během období mechanické ventilace pomocí Pain Intensity Score (PIS) a po extubaci s využitím Numeric Rating Scale (NRS). Pokud bylo skóre NRS ≥ 3 a PIS ≥ 3, byl podán bolus morfinu v dávce 0,05 mg/kg.

Výsledky

Kumulativní spotřeba morfinu a počet podání medikace na žádost pacienta byly vyšší ve skupině P (p < 0,01). Spotřeba morfinu jakožto záchranné medikace byla také vyšší ve skupině P (5,06 ± 1,0 mg) ve srovnání se skupinou T (2,37 ± 0,52 mg; p < 0,001). Pacientů, u kterých musela být podána záchranná medikace, bylo 8 (32 %) ve skupině T a 18 (72 %) ve skupině P (p < 0,001). Ve skupině P bylo delší i trvání mechanické ventilace (p < 0,01).

Závěr

Kombinace tramadolu a paracetamolu s morfinem podávaným podle potřeb pacienta zlepšuje ve srovnání s morfinem v monoterapii po CABG výsledky analgezie a snižuje spotřebu morfinu až o 50 %.

(epa)

Zdroj: Altun D., Çınar Ö., Özker E., Türköz A. The effect of tramadol plus paracetamol on consumption of morphine after coronary artery bypass grafting. J Clin Anesth 2017 Feb; 36: 189−193, doi: 10.1016/j.jclinane.2016.10.030.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa