Efekt kombinace tramadol/paracetamol na motivaci u pacientů s chronickou bolestí dolních zad

10. 6. 2017

U starších pacientů trpících chronickou bolestí se ve zvýšené míře vyskytuje apatie a ztráta motivace. Japonská studie se zabývala přítomností a mírou apatie u nemocných s chronickou bolestí dolní části zad. Zároveň zkoumala, zda je možné ovlivnit výskyt apatie volbou analgetické medikace. Byl zjištěn příznivý vliv užívání kombinace tramadol/paracetamol v těchto případech.

Apatie a ztráta motivace v souvislosti s chronickou bolestí

U pacientů s chronickou bolestí v dolní části zad (LBP − low back pain) je zvýšené obecné hodnocení intenzity bolesti a vyskytují se další komorbidity, jako depresivní poruchy, úzkosti či poruchy spánku. Zároveň se u těchto nemocných ve zvýšené míře vyskytuje i apatie. Psychologické a psychosomatické faktory následně vedou k prodlužování manifestace LBP.

Apatie je obecně definována jako ztráta motivace. K jejím dalším projevům patří nezájem, lhostejnost, nedostatek vytrvalosti, nízká společenská angažovanost, oploštělé emocionální reakce a nedostatek vhledu. Apatie vede k omezení kognitivních funkcí a celková ztráta motivace s ní spojená má negativní vliv nejen na psychický stav pacienta, ale i na možnosti jeho fyzické rehabilitace a zlepšování tělesného stavu.

Metodika studie

Cílem prezentovaného výzkumu bylo zjistit frekvenci výskytu apatie u pacientů s LBP, dále terapeutický efekt fixní kombinace tramadol/paracetamol k tišení bolesti a jeho vliv na výskyt apatie u pacientů s LBP. Do studie případů a kontrol bylo zahrnuto 73 pacientů s chronickou LBP: 23 mužů a 50 žen o průměrném věku 71 let. Celkem 36 pacientů bylo léčeno kombinací tramadol/paracetamol a 37 užívalo celekoxib (kontrolní skupina).

Všichni pacienti byli vyšetřeni s pomocí dotazníků. V rámci dotazníkového šetření byla posuzována míra apatie (Starkstein Apathy Scale), bolesti (stupnice 0–10), fyzických omezení souvisejících s LBP (Roland-Morris Disability Questionnaire), míra úzkosti a případné deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale) a katastrofizace bolesti (Pain Catastrophizing Scale). Aby se od výsledného efektu působení farmaka na psychiku oddělil vliv zmírnění bolesti po jeho užívání, bylo ke statistickému hodnocení použito metody bootstrap.

Výsledky

35 pacientů (55,6 %) na počátku splňovalo kritéria pro apatii. Po 4 týdnech léčby došlo u nemocných užívajících kombinaci tramadol/paracetamol k signifikantnímu zlepšení jak v hodnocení bolesti na stupnici od 0 do 10 (ze 7,5 ± 1,4 na 3,7 ± 1,8), tak v hodnocení míry apatie (ze 16,2 ± 5,3 na 12,8 ± 5,7). Naopak u celekoxibu míra apatie mírně stoupla. U skupiny užívající kombinaci tramadol/paracetamol byla také oproti skupině užívající celekoxib snížena depresivní složka v rámci hodnocení Hospital Anxiety and Depression Scale.

Závěr

Na základě výsledků studie lze říci, že kombinace tramadol/paracetamol užívaná v případech chronické bolesti v dolní části zad má příznivý vliv na zmírnění apatie u pacientů a zlepšení jejich motivace a současně přináší efektivní úlevu od bolesti. 

(norg)

Zdroj: Tetsunaga T., Tetsunaga T., Tanaka M. et al. Effect of tramadol/acetaminophen on motivation in patients with chronic low back pain. Pain Res Manag 2016: 7458534, doi: 10.1155/2016/7458534.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa