Bezpečnosť metamizolu u dospelých pacientov – metaanalýza 79 štúdií

30. 5. 2024

Metamizol je neopioidné analgetikum s antipyretickými a spazmolytickými účinkami, ktoré sa používa už viac než 100 rokov. Je schválené na liečbu detí aj dospelých v rôznych liekových formách. Nemeckí autori uskutočnili systematický prieskum literatúry a metaanalýzu klinických štúdií s cieľom priniesť dáta o jeho bezpečnosti v porovnaní s placebom a s ostatnými analgetikami u dospelých pacientov.

Systematický prieskum literatúry a metaanalýza

Systematický prieskum jeho autori urobili v databázach CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL a v niekoľkých registroch klinických štúdií. Prešli aj zoznamy literatúry skôr publikovaných prehľadov. Do metaanalýzy zaradili randomizované kontrolované štúdie, ktoré porovnávali metamizol podávaný u dospelých v akejkoľvek forme a indikácii s iným analgetikom alebo s placebom. Extrahovali dáta týkajúce sa dizajnu štúdie, veľkosti vzorky, analgetickej indikácie, charakteristík pacientov a terapeutického režimu. Hodnotili výskyt nežiaducich príhod, závažných nežiaducich príhod a prípady ukončenia liečby. Urobili aj samostatné metaanalýzy porovnania metamizolu s každým jednotlivým komparátorom. Primárnym sledovaným parametrom bol výskyt všetkých nežiaducich príhod počas štúdie.

Hodnotené štúdie

Z 696 potenciálnych prác splnilo zaraďovacie kritériá 79 štúdií zahŕňajúcich takmer 4-tisíc pacientov liečených metamizolom v čase kratšom než 2 týždne. Priemerný vek pacientov sa pohyboval medzi 22 a 64 rokmi, ženy tvorili 45,8 % populácie. Metamizol užívalo celkovo 3 716 pacientov, 1 077 placebo, 303 kyselinu acetylsalicylovú (ASA), 1 983 nesteroidné protizápalové liečivá (NSAIDs), 829 opioidy, 362 paracetamol a 156 iné analgetiká. Absolútna väčšina štúdií prebehla u hospitalizovaných pacientov.

Výsledné zistenia

Zistený bol nižší výskyt nežiaducich príhod pri metamizole v porovnaní s opioidmi (relatívne riziko [RR] 0,79; 95 % interval spoľahlivosti [CI] 0,79 – 0,96). Porovnateľný výskyt nežiaducich účinkov ako pri metamizole vykazovali pacienti s placebom (RR 0,96; 95 % CI 0,73 – 1,25), s paracetamolom (RR 1,08; 95 % CI 0,69 – 1,68), s ASA (RR 0,80; 95 % CI 0,44 – 1,45) a s NSAIDs (RR 0,91; 95 % CI 0,79 – 1,05).

Opísaných bolo len zopár závažných nežiaducich príhod, bez rozdielu vo výskyte medzi metamizolom a ostatnými analgetikami. Neboli nájdené žiadne prípady agranulocytózy či úmrtí súvisiacich s podávaním metamizolu.

Záver

Krátkodobé podávanie metamizolu, prevažne u hospitalizovaných dospelých pacientov (napríklad pri liečbe obličkovej koliky alebo pooperačnej bolesti), sa javí v porovnaní s ostatnými analgetikami ako bezpečná voľba.

(zza)

Zdroj: Kötter T., da Costa B. R., Fässler M. et al. Metamizole-associated adverse events: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2015; 10 (4): e0122918, doi: 10.1371/journal.pone.0122918.

   

SmPC Novalgin tbl.: www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-lieku?page_id=386&lie_id=24858

SmPC Novalgin inj.: www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-lieku?page_id=386&lie_id=24530

  

MAT-SK-2400136 – 1.0 – dátum vypracovania 05/2024Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa