Bezpečnost metamizolu – systematický přehled a metaanalýza

28. 11. 2018

V časopisu PloS One byl publikován systematický přehled literatury zabývající se bezpečnostním profilem široce používaného analgetika − metamizolu. Autoři taktéž provedli metaanalýzu klinických studií s cílem srovnat klinickou bezpečnost metamizolu s ostatními analgetiky a placebem.

Metodika studie

Do přehledu byly zahrnuty randomizované kontrolované studie, které porovnávaly účinky metamizolu podaného dospělým osobám v jakékoliv lékové formě a indikaci s jinými analgetiky nebo placebem. Studie byly vyhledány v databázích Central, Medline, Embase, CINAHL a několika registrech klinických hodnocení.

Primárním cílem metaanalýzy byl výskyt jakýchkoliv nežádoucích příhod (AEs) v průběhu studie. Hodnocen byl výskyt AEs, závažných AEs a odstoupení ze studie. Pro každé léčivo srovnávané s metamizolem byla provedena separátní metaanalýza.

Výsledky

Zhodnoceno bylo 696 potenciálně vhodných studií. Podle inkluzních kritérií bylo následně do analýzy vybráno 79 klinických hodnocení zahrnujících pacienty, jimž byly většinou při hospitalizaci krátkodobě (méně než 2 týdny) podávány metamizol (n = 3716), placebo (n = 1077), kyselina acetylsalicylová (n = 303), nesteroidní antirevmatika (NSAIDs; n = 1983), opioidy (n = 829), paracetamol (n = 362) nebo jiná analgetika (n = 156).

Ve srovnání s opioidy bylo při podání metamizolu hlášeno méně AEs (relativní riziko [RR] 0,79; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,79−0,96). Nebyl pozorován rozdíl ve výskytu AEs mezi metamizolem a placebem, paracetamolem nebo NSAIDs. Bylo zaznamenáno pouze několik závažných AEs, v jejichž výskytu nebyl mezi metamizolem a ostatními analgetiky žádný rozdíl. Nebyl pozorován výskyt agranulocytózy ani žádné úmrtí.

Závěr

Metamizol se při krátkodobém podávání během hospitalizace jeví jako bezpečná alternativa ostatních široce používaných analgetik. Pro zhodnocení střednědobé a dlouhodobé bezpečnosti je však třeba provést kvalitní klinická hodnocení s dostatečným počtem pacientů.

(este)

Zdroj: Kötter T., da Costa B. R., Fässler M. et al. Metamizole-associated adverse events: a systematic review and meta-analysis. PloS One 2015; 10 (4): e0122918, doi: 10.1371/journal.pone.0122918.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa