Bezpečnost a tolerance metamizolu v pooperační analgezii u dětí

16. 3. 2020

Vzhledem k možným závažným nežádoucím účinkům metamizolu bývá použití tohoto léčiva u dětí předmětem diskusí. Prospektivní multicentrická observační neintervenční poregistrační studie bezpečnosti proto měla za cíl vyhodnotit bezpečnost použití metamizolu právě u dětí, s důrazem na hemodynamické, anafylaktické nebo respirační reakce a agranulocytózu.

Úvod

Metamizol má analgetický, spasmolytický a antipyretický účinek. V klinické praxi se od roku 1922 používá pro léčbu pooperační, kolikové, nádorové nebo migrenózní bolesti a je oblíbený pro účinnou analgezii a současně nízkou frekvenci významných nežádoucích účinků například oproti nesteroidním antiflogistikům (NSAIDs).

Metodika a průběh studie

Studie probíhala na 6 pediatrických klinikách v Německu v období od září 2013 do září 2014 a zahrnuto do ní bylo celkem 1177 dětí mladších 6 let, které podstoupily chirurgický zákrok a byl jim jednorázově perioperačně podán metamizol. Děti byly sledovány od okamžiku podání anestezie do propuštění z pooperačního pokoje.

Inzerce:

Pomocí standardizovaného záznamu subjektu hodnocení (case report form) byly zdokumentovány demografické údaje pacientů, hlavní a sekundární diagnózy, provedené typy chirurgických zákroků, podaná dávka metamizolu, data týkající se hemodynamických parametrů, použití jiných analgetik a regionální blokády, výsledek měření bolesti na pooperační škále bolesti pro děti (ChIPPS − Children and Infants Postoperative Pain Scale) a incidence nežádoucích reakcí na léčivo.

Výsledky

Analyzována byla data 1145 účastníků (věk 35,8 ± 18,1 [0,1−72] měsíců). Průměrná dávka metamizolu činila 17,3 ± 2,9 (8,3−29,4) mg/kg. Hodnoty získaných výsledků jsou uvedeny jako statistický průměr ± směrodatná odchylka (SD).

Průměrný arteriální tlak zůstával během podávání infuze metamizolu stabilní (výchozí 55,7 ± 1,3 [25−98] mmHg; po infuzi 56,6 ± 11,3 [25−99] mmHg; p < 0,05), stejně tak srdeční tepová frekvence (výchozí 103,5 ± 20,4 [56−77]; po infuzi 104,3 ± 20,6 [52−175] tepů za minutu; p < 0,05).

Pozorovány byl pruritus, otok a exantém − každý symptom vždy jen u 1 pacienta (incidence celkem 0,3 %; 95% interval spolehlivosti [CI] −0,035 až 0,56). Nebyly zaznamenány žádné respirační nežádoucí příhody přímo spojené s podáním metamizolu a žádné laboratorní údaje v souladu s agranulocytózou.

Shrnutí a závěr

Jednorázové intravenózní podání metamizolu za účelem prevence nebo léčby pooperační bolesti bylo u více než 1000 dětí mladších 6 let dobře tolerováno. Pravděpodobnost výskytu závažných nežádoucích příhod (hemodynamických, anafylaktických nebo respiračních reakcí) je nižší než 0,3 %. Počet zapojených pacientů a doba sledování nebyly dostatečné k zachycení epizody agranulocytózy, nicméně všeobecně nejsou k dispozici záznamy o výskytu agranulocytózy u dětí po jednorázovém podání metamizolu v rámci pooperační analgezie.

(mir)

Zdroj: Fieler M., Eich C., Becke K. et al. Metamizole for postoperative pain therapy in 1177 children: a prospective, multicentre, observational, postauthorisation safety study. Eur J Anaesthesiol 2015; 32 (12): 839−843, doi: 10.1097/EJA.0000000000000272.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa