Vědci našli způsob, jak omezit ztrátu vlasů při chemoterapii

5. 10. 2015

V americké studii bylo použití chladicí čepice účinné v prevenci alopecie u žen s karcinomem prsu podstupujících chemoterapii docetaxelem a cyklofosfamidem.

Alopecie navozená chemoterapií je častý nepříjemný vedlejší účinek této léčby. Chemoterapeutický režim obsahující tamoxifen a cyklofosfamid je obvykle provázen úplnou alopecií. Američtí autoři navázali na předchozí výsledky naznačující minimalizaci nebo prevenci alopecie navozené chemoterapií při chlazení kštice. Uspořádali prospektivní studii, do které zařadili pacientky s adjuvantní léčbou karcinomu prsu zahrnující tamoxifen a cyklofosfamid, které se samy rozhodly pro použití chladicí čepice v prevenci alopecie.

Vliv na podíl alopecie byl hodnocen podle Deanovy stupnice: 1. stupeň – vynikající (< 25% úbytek vlasů), 2. stupeň – dobrý (25–50% ztráta vlasů), 3. stupeň – střední (50–75% ztráta vlasů) a 4. stupeň – špatný (> 75% ztráta vlasů) a dále podle digitálních fotografií a podle sdělení pacientky o ztenčení vlasů a potřebě nosit paruku nebo pokrývku hlavy z důvodu alopecie. Vyšetření probíhalo před každou chemoterapií a při kontrolních návštěvách po 3 týdnech až 3 měsících po dokončení chemoterapie.

Z 20 zařazených pacientek uvádělo potřebu nosit paruku/pokrývku hlavy z důvodu ztráty vlasů jen 10 %. U 65 % pacientek bylo Deanovo skóre vynikající, u 25 % dobré a u 10 % střední nebo špatné. Většina pacientek uváděla ztenčení vlasů po každém cyklu chemoterapie. Žádná z pacientek od preventivní léčby chladicí čepicí neodstoupila.

Autoři uzavírají, že chlazení kštice pomocí chladicí čepice může být účinnou prevencí alopecie navozené chemoterapeutickým režimem s tamoxifenem a cyklofosfamidem.

(zza) 

Zdroj: Cigler T., Isseroff D., Fiederlein B. et al. Efficacy of scalp cooling in preventing chemotherapy-induced alopecia in breast cancer patients receiving adjuvant docetaxel and cyclophosphamide chemotherapy. Clin Breast Cancer 2015 Oct; 15 (5): 332–334, doi: 10.1016/j.clbc.2015.01.003.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa