Užívání statinů může snižovat riziko vzniku demence ve stáří

5. 5. 2015

Nedávno publikovaná studie prokázala nižší výskyt nově diagnostikované demence u osob starších 65 let léčených statiny. Toto snížení incidence demence oproti kontrolám, které statiny neužívaly, bylo nezávislé na tradičních rizikových faktorech.

Studie byla uspořádána přímo s cílem posoudit souvislost mezi užíváním statinů a rozvojem demence. Proběhla u náhodného vzorku 1 milionu účastníků národního zdravotního pojištění na Tchaj-wanu. Do analýzy byly zařazeny všechny osoby starší 65 let bez demence, u nichž byla od 1. srpna 1997 do 31. prosince 2010 zahájena léčba statiny. Vyřazeni byli pacienti, u nichž se demence objevila před zahájením léčby. Tato skupina byla porovnána s kontrolní skupinou jedinců odpovídajících charakteristik. Přibližná délka sledování byla 12 let.

Výsledky porovnání 2003 pacientů léčených statiny a 2003 kontrolních jedinců s použitím propensity skóre ukázaly statisticky významnou inverzní korelaci mezi celkovou expozicí statinům i denní dávkou statinů a vznikem demence. V jednotlivých tercilech (T1 až T3) celkové akumulované dávky statinů činil upravený poměr rizik (HR) 0,829, resp. 0,720, resp. 0,385 (p < 0,001 pro trend). U tercilů ekvivalentu denní dávky statinů (T1 až T3) byl zjištěn HR 0,667, resp. 0,798, resp. 0,503 (p < 0,001). Zvláště silná účinnost v prevenci demence byla pozorována u silných statinů, jako je atorvastatin a rosuvastatin.

Tato studie je dalším dokladem, že statiny kromě snížení kardiovaskulárního rizika mohou ve vysokých dávkách snižovat také riziko vzniku demence u starší populace.

(zza)

Zdroj: Wu C. K., Yang Y. H., Lin T. T., et al. Statin use reduces the risk of dementia in elderly patients: a nationwide data survey and propensity analysis. J Intern Med. Mar; 277 (3): 343–52. doi: 10.1111/joim.12262. Epub 2014 May 21.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa