Specializované komunitní konzultační centrum může pomoci při časné detekci demence

17. 2. 2015

Nový projekt pro časnou diagnostiku mírné kognitivní poruchy (MCI) a demence, který proběhl ve speciálním komunitním konzultačním centru v Japonsku, se ukázal jako velmi přínosný. MCI nebo demence byla potvrzena u téměř 60 % osob se suspektním výsledkem screeningu.

Komunitní konzultační centrum bylo založeno jako součást projektu nazvaného „Komunitní síť podpory pro obyvatele s mírnou kognitivní poruchou a demencí“. Screening byl proveden u osob, které si zdravotníkům v konzultačním centru stěžovaly na problémy s pamětí. Prováděli ho sami vyšetřovaní pomocí dotykového panelu spojeného s počítačem (TPST). Pokud skóre dosáhlo ≤ 12 bodů, vyšetřil pacienta některý z psychologů přítomných v komunitním centru pomocí Mini-Mental State Examination (MMSE). Výsledky byly předány praktickému lékaři vyšetřovaného.  

Během 4 let navštívilo konzultační centrum 2802 osob. Z nich se 1565 registrovalo, 2/3 tvořily ženy průměrného věku 74 let. Z 1354 osob, které vyplnily TPST, dosáhlo 45,9 % (622 osob) skóre ≤ 12. Ve zdravotnických zařízeních, kam byly odeslány výsledky screeningu, bylo potvrzeno 409 diagnóz – v 11,2 % se jednalo o MCI, v 37,1 % o Alzheimerovu chorobu a v 8,0 % o vaskulární demenci.

Autoři tohoto projektu, kteří publikovali své výsledky v červnu 2014, jsou spokojeni. Došli k závěru, že komunitní konzultační centrum může hrát zásadní roli v časné diagnostice kognitivních poruch a demence.

Je známo, že počet starších nemocných se syndromem demence narůstá. Výskyt se odhaduje dle výsledků Rotterdamské studie na 5 % populace 65letých, s věkem narůstá a u 80letých dosahuje podle odhadů až 30 %. Z tohoto celkového množství je přibližně 60 % demencí Alzheimerova typu. Bohužel záchyt demencí v časné fázi, tedy v době, kdy lze proces ovlivnit farmakoterapeuticky a prodloužit dobu soběstačnosti nemocného, je malý. Specializované konzultační centrum pro osoby s problémy s pamětí by mohlo být krokem vpřed.

(zza)

Zdroj: Ishiwata A., Kitamura S., Nomura T., et al. Early identification of cognitive impairment and dementia: Results from four years of the community consultation center. Arch gerontol Geriatr 2014 Sep-Oct; 59 (2): 457–61. doi: 10.1016/j.archger.2014.06.003. Epub 2014 Jun 25.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa