Souvislost mezi očkováním proti HPV a komplexním regionálním bolestivým syndromem ani syndromem posturální ortostatické tachykardie nebyla prokázána

14. 3. 2016

V průzkumu provedeném Evropskou lékovou agenturou (EMA) se nepodařilo nalézt důkazy, že by očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) způsobovalo syndromy CRPS (komplexní regionální bolestivý syndrom) nebo POTS (syndrom posturální ortostatické tachykardie).

Výskyt těchto syndromů u dospívajících dívek je dáván do souvislosti s očkováním proti HPV v mnoha laických médiích. Důvodem průzkumu provedeného EMA bylo několik doložených případů těchto syndromů po očkování proti HPV v odborné literatuře.

Tento průzkum, jehož výsledky byly velmi očekávány, provedl Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC) při EMA. Jednalo se o podrobný vědecký přehled důkazů z prací týkajících se těchto syndromů. Výbor dospěl k závěru, že neexistují důkazy, které by svědčily pro souvislost mezi očkováním proti HPV (vakcínami Cervarix, Gardasil nebo Silgard a Gardasil 9) a rozvojem CRPS či POTS. Jak uvedla EMA, „není důvod měnit zavedený způsob očkování ani upravovat informace o přípravku“. Oba syndromy se vyskytují v obecné populaci, včetně dospívajících, bez ohledu na očkování proti HPV.

Vakcíny umožňují ochranu před karcinomem děložního čípku a zřejmě i jinými zhoubnými nádory souvisejícími s infekcí HPV a jsou aplikovány v řadě zemí v rámci národních programů u dospívajících dívek nebo i chlapců. Podle odhadů EMA bylo na celém světě očkováno již 72 milionů osob.

(zza)

Zdroj: Chustecka Z. Europe concludes syndromes are not caused by HPV vaccine. Medscape Medical News  Conference News 2015 Nov 5.
Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/853981Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa