Skóre metabolického rizika souvisí s incidencí onkologických onemocnění

13. 4. 2015

Dosud největší studie (zahrnující přes půl milionu osob), která hodnotila společný vliv metabolických faktorů na riziko maligních onemocnění, ukázala významnou souvislost. U mužů šlo především o renální karcinom a karcinom jater, u žen o karcinom endometria a pankreatu.

Dosud největší studie (zahrnující přes půl milionu osob), která hodnotila společný vliv metabolických faktorů na riziko maligních onemocnění, ukázala významnou souvislost. U mužů šlo především o renální karcinom a karcinom jater, u žen o karcinom endometria a pankreatu. Hodnocené metabolické parametry zahrnovaly body mass index, krevní tlak, glykémii, hladinu celkového cholesterolu a triglyceridémii.

Švédští autoři provedli sdruženou analýzu údajů ze 7 evropských kohort čítajících dohromady 564 596 mužů a žen průměrného věku 44 let. U uvedených metabolických faktorů určili u každého jedince směrodatnou odchylku (SD) od průměru pro daný věk a danou kohortu, pomocí které určili skóre metabolického rizika. Poměr rizik vzniku maligního onemocnění stanovili pomocí Coxovy regresní analýzy po úpravě na zavádějící faktory včetně kouření.

Během 12 let sledování bylo diagnostikováno 35 941 případů zhoubných nádorů. Skóre metabolického rizika pozitivně a lineárně korelovalo s incidencí těchto onemocnění celkově i v jednotlivých centrech (p < 0,05). U mužů znamenalo zvýšení metabolického skóre o 1 SD nárůst rizika renálního karcinomu o 43 %, karcinomu jater také o 43 %, karcinomu tračníku o 29 %, ezofageálního karcinomu o 27 %, karcinomu rekta o 20 %, leukémie o 19 %, karcinomu dutiny ústní o 15 % a karcinomu močového měchýře o 15 %. U žen bylo zvýšení skóre metabolického rizika o 1 SD spojeno s nárůstem rizika karcinomu endometria o 56 %, karcinomu pankreatu o 53 %, renálního karcinomu o 40 %, cervikálního karcinomu o 27 % a karcinomu rekta o 17 %.

Tato velká sdružená analýza prokázala společný vliv metabolických faktorů na riziko různých zhoubných nádorů u mužů i žen.

(zza)

Zdroj: Stocks T., Bjorge T., Ulmer H., et al. Metabolic risk score and cancer risk: pooled analysis of seven cohorts. Int J Epidemiol. 2015 Feb 3. pii: dyv001. [Epub ahead of print].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa