S narůstající obezitou klesá integrita bílé hmoty mozkové

21. 4. 2015

Kromě známého úbytku šedé hmoty mozkové v souvislosti s obezitou bylo pomocí zobrazení tenzorů difuze s využitím magnetické rezonance mozku nově prokázáno snížení propojení nervových vláken v bílé hmotě. Navíc bylo u obézních osob pozorováno rychlejší stárnutí bílé hmoty.

Je známo, že obezita je spojena se strukturálními i funkčními změnami v centrálním nervovém systému. Zatímco postupný úbytek šedé hmoty s narůstajícím body mass indexem (BMI) je již déle zřejmý, změny objemu bílé hmoty nebyly jednoznačné. Nedávno byla zavedena nová senzitivní metoda pro posouzení mikrostrukturálních změn v bílé hmotě – zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI). K posouzení integrity nervových vláken a degenerace axonů a myelinu používá parametry jako difuzivita a anizotropie. Integritu nervových vláken v bílé hmotě lze nejlépe odhadnout pomocí tzv. frakční integrity.

Němečtí autoři publikovali v únoru 2015 přehled prací věnovaných souvislosti mezi obezitou a změnami mozku hodnocenými pomocí DTI. Tyto studie společně ukázaly ztrátu integrity bílé hmoty zejména v limbickém systému a v oblastech propojujících temporální a frontální lalok. Řada studií popisuje inverzní korelaci mezi BMI a frakční anizotropií v corpus callosum, fornixu a cingulu, a to u starších i mladších osob včetně dětí. Rovněž byly pozorovány významné interakce mezi BMI a věkem, které poukazují na akceleraci stárnutí bílé hmoty u obézních jedinců.

(zza)

Zdroj: Kullmann S., Schweizer F., Veit R., et al. Compromised white matter integrity in obesity. Obes Rev. 2015 Feb 10. doi: 10.1111/obr.12248. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa