Riziko vytvoření inhibitorů podávaných srážecích faktorů u hemofilie A a B se mezi jednotlivými přípravky neliší

29. 3. 2015

Projekt EUHASS (European HAemophilia Safety Surveillance) potvrdil očekávaný výskyt inhibitorů při léčbě hemofilie A a B a nezjistil žádné rozdíly mezi přípravky z hlediska rizika vytvoření inhibitorů.

Vytvoření inhibitorů proti podávaným srážecím faktorům u pacientů s hemofilií patří mezi nejzávažnější nežádoucí účinky této léčby. Cílem evropského projektu EUHASS bylo zmapovat výskyt inhibitorů při léčbě koncentráty koagulačních faktorů u hemofilie A a B celkově i u jednotlivých přípravků.

Projekt probíhal od 1. října 2008 do 31. prosince 2012 a validované údaje byly získány z 68 pracovišť. Výskyt inhibitorů byl hlášen čtvrtletně, jednou ročně byl hlášen počet léčených pacientů se specifikací dříve neléčených pacientů, kteří dokončili 50 dnů léčby bez vytvoření inhibitorů.

Rozvoj inhibitorů byl zjištěn u 26 % (108 ze 417) dříve neléčených pacientů se závažnou hemofilií A a u 7 % (5 ze 72) dříve neléčených pacientů se závažnou hemofilií B. U dříve léčených pacientů dosáhla roční incidence nově vytvořených inhibitorů 0,15/100 pacientoroků u těžké hemofilie A a 0,04/100 pacientoroků u těžké hemofilie B. Nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi jednotlivými podávanými přípravky.

Projekt EUHASS ukázal, že mezi koagulačními faktory používanými v léčbě těžké hemofilie nejsou rozdíly z hlediska rizika vytvoření inhibitoru, které by mohl mít klinický význam.

(zza)

Zdroj:  Fischer K., Lasila R., Peyvandi F., et al. Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the EuropeanHAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb haemost. 2015 Jan 8; 113 (4). [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa