Přítomnost léčivých látek v pitné vodě a jejich potenciální riziko pro zdraví

12. 10. 2015

Ve vzorcích pitné vody v Kanadě byla již dříve zjištěna přítomnost 20 léčiv či jejich účinných metabolitů. Autoři proto vybrali 335 relevantních léčiv a pokusili se zhodnotit jejich environmentální zátěž a vliv na lidské zdraví z údajů naměřených přímo v pitné vodě nebo z vypočtených odhadů. Identifikovali 14 léčiv, jimž by v analýze pitné vody měla být věnována zvýšená pozornost – mezi nimi např. hormony štítné žlázy, ACE inhibitory a sartany, statiny, opioidní analgetika, benzodiazepiny a perorální antidiabetika.

Zjištění přítomnosti léčiv v pitné vodě již v minulosti vyvolalo řadu otázek. Jde především o možnost, zda naměřená koncentrace látek může ovlivnit zdraví člověka a také zda se v pitné vodě nenacházejí i další léčiva, která ale používané analytické metody zatím nejsou schopné zachytit.

Autoři z McGillovy univerzity v kanadském Montrealu proto provedli screeningové šetření zdravotních rizik 335 léčivých látek. Vybrali léčiva, která jsou v Kanadě nejčastěji předepisována, případně byla jejich přítomnost již potvrzena v pitné či povrchové vodě přímo v Kanadě nebo i jinde ve světě. Dále se zaměřili také na antibiotika, hormony, cytostatika a na látky zneužívané. Při hodnocení rizik vycházeli buď přímo ze změřené koncentrace, nebo z odhadované koncentrace vypočítané pomocí matematických aproximací.

Zhodnocení rizika na základě naměřených hodnot bylo provedeno u 17 léčiv a každé z nich má samostatně jen zanedbatelný vliv na zdraví člověka. Z látek, jejichž množství v pitné vodě bylo odhadnuto, autoři upozorňují na 14, které mohou mít v dané koncentraci vliv na lidské zdraví. Jsou to hormony štítné žlázy trijodtyronin a tyroxin, ACE inhibitory ramipril a jeho aktivní metabolit ramiprilát, lisinopril a enalaprilát, sartany kandesartan a irbesartan, opioidní analgetika fentanyl a morfin, dále potom atorvastatin, atenolol, lorazepam a metformin.

Těmto látkám by tak měla být věnována zvýšená pozornost v dalších analýzách kvality vod. Autoři také upozorňují, že v Kanadě chybí průběžný monitoring obsahu léčivých látek v pitné a v povrchové vodě.

(zza)

Zdroj: Khan U., Nicell J. Human health relevance of pharmaceutically active compounds in drinking water. AAPS J 2015 May; 17 (3): 558–585.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa