Příprava před kolonoskopií: kombinace pikosulfát sodný / magnezium-citrát je srovnatelně účinná s makrogolem při lepší tolerabilitě a adherenci

6. 6. 2016

Nová metaanalýza z května 2016 souhrnně vyhodnotila 25 studií porovnávajících efektivitu těchto dvou látek. Kromě čistoty střeva byla dokumentována i spokojenost pacientů.

Požití projímavých očistných roztoků je vedle diety a pitného režimu zásadní součástí přípravy pacienta na kolonoskopii. V současné době jsou používány především tyto látky:

  • makrogol neboli polyethylenglykol (např. přípravek Fortrans),
  • směs pikosulfát sodný/magnezium-citrát (přípravek Picoprep),
  • sulfáty sodný, hořečnatý a draselný (např. Eziclen).

Sledované parametry

Metaanalýza z května 2016 se zabývala srovnáním prvních dvou postupů (látek). Výsledky všech 25 zahrnutých studií byly společně vyhodnoceny s důrazem na následující kritéria:

  • čistota střeva,
  • záchyt polypů/adenomů (polyp/adenoma detection rate [PDR/ADR]),
  • dokončení přípravy pacientem,
  • vůle znovu absolvovat tentýž postup přípravy střeva,
  • nežádoucí události (dokumentována byla nauzea, zvracení, bolest břicha, nadýmání a motání hlavy).

Srovnatelný či lepší

Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v čistotě střeva při užití jednotlivých přístupů. Ani záchyt polypů/adenomů, což je hlavní indikátor kvality kolonoskopie, se u obou skupin pacientů statisticky významně nelišil. Naopak významně větší procento pacientů bylo schopno dokončit přípravu kombinací pikosulfát sodný / magnezium-citrát (Picoprep) a rovněž jejich ochota případně opakovat znovu stejnou proceduru byla významně větší. Konečně i výskyt nežádoucích událostí byl nižší ve skupině pacientů s kombinovaným preparátem.

Závěr − vítězí chuť a menší objem

Metaanalýza prokázala, že relativně nová kombinace projímadel pikosulfát sodný / magnezium-citrát (Picoprep) čistí střevo obdobně efektivně jako již déle používaný makrogol. Vyšší spokojenost pacientů s tímto přístupem je pravděpodobně spojena s příjemnější chutí nového preparátu a s jeho výrazně menším objemem. Zatímco při přípravě makrogolem je třeba vypít 4 litry roztoku, u Picoprepu postačí 2× 150 ml, zbytek pitného režimu je hrazen vodou či jinými průhlednými tekutinami.

(luko)

Zdroje:

  1. Jin Z., Lu Y., Zhou Y., Gong B. Systematic review and meta-analysis: sodium picosulfate/magnesium citrate vs. polyethylene glycol for colonoscopy preparation. Eur J Clin Pharmacol 2016 May; 72 (5): 523−532.
  2. Koloskopická příprava. Pro vnitřní potřebu II. interní kliniky FNHK. Červen 2014. Dostupné na: http://kcvl.cz/PDFs/Priprava.pdf


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa