Posttraumatická stresová porucha zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. typu

7. 4. 2015

Souvislost mezi touto duševní poruchou a diabetem 2. typu včetně jeho rizikových faktorů, jako je obezita, naznačily již některé průřezové studie. Nyní ji potvrdili američtí vědci u longitudinální kohorty 49 739 civilních žen ze studie Nurses’ Health Study II.

Souvislost mezi touto duševní poruchou a diabetem 2. typu včetně jeho rizikových faktorů, jako je obezita, naznačily již některé průřezové studie. Nyní ji potvrdili američtí vědci u longitudinální kohorty 49 739 civilních žen ze studie Nurses’ Health Study II. Ve své práci publikované v lednu 2015 v JAMA Psychiatry navíc ukázali, že riziko diabetu roste se stoupajícím počtem příznaků posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

Vzájemný vztah mezi příznaky PTSD a incidencí diabetu 2. typu byl u žen z této kohorty hodnocen v období 22 let. Přítomnost PTSD byla určena podle škály Short Screening Scale (DSM-IV). Vznik diabetu byl stanoven podle sdělení pacientky potvrzeného výsledky diagnostických testů, příznaky a užívanými léky, které uváděla. Jde o metodu validovanou kontrolou zdravotních záznamů. Dále byl longitudinálně sledován body mass index (BMI), kouření, konzumace alkoholu, strava, fyzická aktivita a užívání antidepresiv jako faktory, které mohly ovlivnit riziko vzniku diabetu.

Výsledky ukázaly zvyšující se incidenci diabetu 2. typu se stoupajícím počtem příznaků PTSD: v případě 1–3 příznaků činil poměr rizik (HR) 1,4 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,2–1,6), v případě 4–5 příznaků HR = 1,5 (95% CI 1,3–1,7), a při 6–7 příznacích dokonce HR = 1,8 (95% CI 1,5–2,1). Zhruba polovinu zvýšení rizika diabetu bylo možné přičíst současnému výskytu vysokého BMI a užívání antidepresiv. Další faktory, jako kouření, typ stravy, konzumace alkoholu a fyzická aktivita, riziko vzniku diabetu 2. typu u žen s PTSD nezvýšily.

Tato práce, která je jednou z prvních longitudinálních studií věnovaných dané problematice, prokázala u velké kohorty civilních žen téměř dvojnásobné zvýšení rizika diabetu 2. typu při přítomnosti 6 a více příznaků PTSD. Lékaři by proto měli u pacientek s PTSD věnovat zvýšenou pozornost případnému vzniku diabetu, zejména u žen s obezitou a nadváhou a u žen léčených antidepresivy.

(zza)

Zdroj: Roberts A. L., Agnew-Blais J. C., Spiegelman D., et al. Posttraumatic Stress Disorder and Incidence of Type 2 Diabetes Mellitus in a Sample of Women: A 22-Year Longitudinal Study. JAMA Psychiatry. 2015 Jan 7. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2014.2632. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa