Podávání vitaminu D3 by mohlo předcházet zlomeninám u dětí s popáleninami

29. 9. 2015

První výsledky naznačují, že podávání vitaminu D3 u dětí po popáleninách může snížit riziko zlomenin. Poukazují na význam monitorování zdraví kostí u dětí po popáleninovém traumatu.

Cílem nedávno publikované americké studie bylo zhodnotit incidenci zlomenin u dětí během 1 roku po rozsáhlé popálenině. Výsledky byly získány u 39 z 50 dětských pacientů randomizovaných ke každodennímu podávání vitaminu D2 nebo D3 nebo placeba během akutního průběhu popáleninového poranění. Sedmý den po popálení, jednou v průběhu hospitalizace, při propuštění z nemocnice a po 1 roce byla měřena sérová hladina 25-hydroxyvitaminu D, 1,25-dihydroxyvitaminu D, D2, D3, kalcitoninu a kostní alkalické fosfatázy (BAP). Dále bylo zjišťováno množství kalcia v moči 7. den po popálení a 1× v průběhu hospitalizace. Duální rentgenová absorpciometrie (DXA) byla provedena při propuštění z nemocnice a 1 rok po popálení.

Ke zlomenině došlo u 6 dětí, z toho ve 4 případech ve skupině s placebem a ve 2 ve skupině s podáváním vitaminu D2. Ve skupině s vitaminem D3 nedošlo k žádné zlomenině. Mezi skupinami se zlomeninami nebyl zjištěn významný rozdíl v sérové hladině vitaminu D, kalcitoninu, BAP ani v množství kalcia v moči. Děti se zlomeninou měly větší plochu popálenin (83,8 % vs. 53,0 %), větší rozsah popálenin zasahujících celou tloušťku kůže (69,7 % vs. 39,4 %) a častější popálení dýchacích cest (33 % vs. 6 %) než děti bez zlomeniny. U dětí se zlomeninou ze skupiny s placebem byla zjištěna nižší kostní minerální denzita (Z-skóre) při propuštění z nemocnice než u dětí bez zlomeniny (p < 0,05).

Tyto předběžné výsledky naznačují přínos podávání vitaminu D3 u dětí s rozsáhlými popáleninami z hlediska rizika zlomenin v následujícím roce.

(zza)

Zdroj: Mayers T. et al. An Investigation of Bone Health Subsequent to Vitamin D Supplementation in Children Following Burn Injury. Nutr Clin Pract. 2015 May 29. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa