Od 1. ledna 2018 bude povinná elektronická preskripce.
Jste na ni připraveni?

7. 11. 2017

Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu, a pokud je eRecept nalezen v CÚER, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku je zapsána do CÚER.

Informační kampaň Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

 

 


 

Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu, a pokud je eRecept nalezen v CÚER, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku je zapsána do CÚER.

V jaké formě bude možné eRecept vystavit a pacientovi předat?

Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby:

  1. papírovou průvodkou, na kterou bude příp. možné doplnit i další údaje, které chce mít pacient k dispozici (např. název léčivého přípravku, jeho dávkování atd.),
  2. zasláním SMS na mobilní telefon pacienta,
  3. zasláním e-mailu na adresu pacienta (i zde bude možné doplnit do zprávy další údaje, které chce mít pacient k dispozici, stejně jako u papírové průvodky),
  4. prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, tabletu či jiném elektronickém zařízení pacienta.

Je nutné si kvůli vystavování či výdeji eReceptů pořizovat nový software?

Drtivá většina lékařů i lékárníků již nyní používá k předepisování a výdeji léčiv specializovaný lékařský či lékárenský software bez ohledu na to, zda elektronickou preskripci využívají. Tyto softwary zpravidla umožňují i předepisování eReceptů. U většiny lékařů a lékárníků tedy bude nutné pouze získat modul, který v rámci stávajícího softwaru elektronické předepisování zpřístupní. V takovém případě se doporučuje kontaktovat příslušného poskytovatele softwaru. Totéž platí i pro ty uživatele, kteří zatím žádným softwarem nedisponují.

SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) však v rámci nového systému poskytne lékařům zcela bezplatné webové a mobilní rozhraní, prostřednictvím něhož bude možné eRecepty vystavovat, aniž by bylo nutné mít k dispozici lékařský software.

Budou informace o vystavených eReceptech v bezpečí? Nehrozí jejich zneužití?

SÚKL v souladu se zákonem zřizuje a provozuje CÚER. Úložiště i jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je vyloučeno, aby byla tato data jakkoli zneužita či odcizena. K datům o předepsání a výdeji konkrétních léčivých přípravků bude mít přístup pouze pacient, příp. jeho ošetřující lékař, pokud s tím pacient vysloví souhlas.

Kde najdu návod, jak s eReceptem pracovat?

Veškeré informace o eReceptu najdete na webových stránkách www.epreskripce.cz.

Jak se mohu jako lékař/lékárník či jako zdravotnické zařízení/lékárna připojit? Kdo mi pomůže?

Využijte call centrum eReceptu, které provozuje SÚKL, a to na tel. čísle 800 900 555 nebo na e‑mailu erecept@sukl.cz každý všední den od 8:00 do 17:00. Pracovníci call centra vás provedou celým procesem připojení. Další informace o eReceptu naleznete na webových stránkách www.epreskripce.cz.

Připojte se k elektronické preskripci včas!Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa