Očkování proti HPV nevyužívají nejvíce rodiny, které ignorují preventivní péči obecně

19. 8. 2015

Systematický přehled 23 evropských studií ukázal, že rodiny většinou nemají obavy specificky z očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Dívky neočkované proti HPV mají většinou rodiče z řad odpůrců očkování vůbec. Rodiny neočkovaných dívek pocházejí spíše z nižších socioekonomických vrstev a jejich matky nedocházejí na pravidelný screening karcinomu děložního hrdla.

Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Od roku 2006 jsou k dispozici dvě očkovací látky proti HPV, vyvolávajícímu tento karcinom i další malignity. Údaje u USA ukazují značné rozdíly ve využívání těchto vakcín mezi etnickými skupinami a mezi rodinami s různým typem zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že v Evropě je profil etnických skupin i zdravotní systém odlišný, provedli dánští a švédští autoři systematický přehled studií provedených na našem kontinentu, aby identifikovali místní faktory ovlivňující využívání těchto vakcín.

Při průzkumu databází Pubmed, Scopus a Science Direct vyhledali 23 studií provedených v evropských zemích a publikovaných od zavedení vakcín proti HPV do dubna 2014, které hodnotily faktory spojené s jejich využíváním. Jednalo se o 14 retrospektivních studií, 6 průřezových studií a 3 prospektivní kohortové studie. Vyšší využívání vakcín proti HPV bylo zjištěno u příslušníků většinové národnostní populace, rodin s vyšším socioekonomickým stavem, dětí matek, které pravidelně docházejí na screening rakoviny děložního čípku, a u dětí, které podstoupily předchozí pravidelná očkování.

Vzhledem k plné úhradě očkovacích látek proti HPV ve většině evropských zemí se zdá, že roli v jejich využívání hrají spíše etnicko-kulturní vlivy a faktor vzdělání. Preventivní zdravotní péče by se měla zaměřit na tyto rizikové skupiny.

(zza)

Zdroj: Fernández de Casadevante V., Gil Cuesta J., Cantarero-Arévalo L. Determinants in the Uptake of the Human Papillomavirus Vaccine: A Systematic Review Based on European Studies. Front Oncol. 2015 Jun 24; 5: 141.

 Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa