Obvod pasu může být lepším prediktorem rizika zhoubných nádorů než body mass index

24. 11. 2015

Jak ukázala australská studie zahrnující téměř 80 tisíc osob, obvod pasu je hraničně lepším ukazatelem rizika zhoubných nádorů a kolorektálního karcinomu než body mass index (BMI). Autoři ale nedoporučují používat při stanovení rizika maligního onemocnění pouze jeden antropometrický ukazatel. Vhodnější je jejich kombinace, jak dokládají níže popsané výsledky.

Je známo, že obezita je rizikovým faktorem rozvoje maligních onemocnění. Dosud však nebylo jasné, zda jde o obezitu obecně, nebo například konkrétně o centrální obezitu. V říjnu 2015 publikovali australští autoři v časopisu International Journal of Cancer výsledky své práce zabývající se touto otázkou. Zařadili do ní 79 458 mužů a žen ze studie Australian and New Zealand Diabetes and Cancer Collaboration, kteří měli kompletní antropometrické údaje zahrnující BMI, obvod pasu, obvod boků, poměr obvodu pasu a boků (WHR), poměr obvodu pasu a tělesné výšky a tzv. index tvaru těla (ABSI – a body shape index). Data byla propojena s australskou databází zhoubných nádorů. Hodnocena byla souvislost mezi jednotlivými antropometrickými ukazateli a rizikem zhoubných nádorů celkově, rizikem kolorektálního karcinomu a rizikem zhoubných nádorů souvisejících s obezitou.

Všechny hodnocené antropometrické parametry souvisely s rizikem zhoubných nádorů obecně, s rizikem kolorektálního karcinomu i nádorů souvisejících s obezitou. S rizikem karcinomu prsu korelovala hodnota BMI, obvod pasu a obvod boků. U karcinomu prostaty nebyla zjištěna žádná významná korelace. Nejsilnější korelace byla pozorována u obvodu pasu, a to u všech hodnocených zhoubných nádorů s výjimkou karcinomu prsu, u kterého byl nejsilnějším prediktorem rizika obvod boků. Obvod pasu byl hraničně lepším prediktorem rizika zhoubných nádorů než BMI.

Jak autoři uzavírají, na základě těchto výsledků nelze při hodnocení rizika onkologického onemocnění jednotlivců doporučit používání pouze jednoho z uvedených antropometrických parametrů.

(zza)

Zdroj: Harding J. L., Shaw J. E., Anstey KJ et al. Comparison of anthropometric measures as predictors of cancer incidence: a pooled collaborative analysis of 11 Australian cohorts. Int J Cancer 2015 Oct 1; 137 (7): 1699–1708.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa