Nová videohra zmírňuje příznaky u dětí s ADHD

5. 11. 2015

Videohra procvičující kognitivní funkce potřebné pro udržení pozornosti by podle otevřené pilotní studie mohla zlepšovat stav dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Projekt nazvaný EVO se zaměřuje na systém v mozku, který zpracovává několik různých toků informací najednou.

Videohra procvičující kognitivní funkce potřebné pro udržení pozornosti by podle otevřené pilotní studie mohla zlepšovat stav dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Projekt nazvaný EVO se zaměřuje na systém v mozku, který zpracovává několik různých toků informací najednou. V každé sekundě hry je hráč nucen zpracovat dva toky informací se stoupající úrovní náročnosti. Výsledky prezentoval Edward Martucci 28. října 2015 na 62. výročním sjezdu Americké psychiatrické společnosti dětí a dospívajících.

Hráč musí vést svoji ikonu po dráze, která je stále obtížnější. Zároveň se na obrazovce neustále objevují nové předměty, které nutí hráče provádět okamžitá rozhodnutí. Vývoj této technologie trval několik let a díky sekvenci informací, požadovanému zapojení hráče a své přizpůsobivosti aktivuje nervové dráhy jiným způsobem než tradiční software. Jak uvedl dr. Martucci, je ovšem důležité, aby děti braly tento nástroj jako hru, nikoliv jako edukační software.

Provedená pilotní studie zahrnovala 80 dětí ve věku 8–12 let ze 3 center v USA. Polovina dětí měla diagnózu ADHD, druhá polovina neměla žádnou psychiatrickou diagnózu. Děti byly instruovány, aby hrály hru 30 minut denně 5 dní v týdnu po dobu 4 týdnů. Autoři hodnotili použitelnost, přijatelnost a compliance.

Vynikajících výsledků bylo dosaženo z hlediska přijatelnosti. Děti během studie odehrály průměrně 9 hodin. Zábavnost hry ohodnotily na 10bodové škále sedmičkou. Žádné dítě ze studie nevypadlo, přičemž ve studiích hodnotících farmakoterapii obvykle odpadne 10–15 % dětí. Navíc nebyla zjištěna žádná nežádoucí příhoda. 77 % rodičů ohodnotilo hru jako velmi přínosnou nebo jako přínosnou.

Autoři zjistili zlepšení ve všech doménách kognitivních funkcí, které považovali za zásadní: pozornost, pracovní paměť, impulzivita a hodnocení funkční výkonnosti dítěte v běžném životě rodiči. Například index pozornosti (API – attention performance index) v testu parametrů pozornosti (test of variable of attention), který je považován za zlatý standard při hodnocení této kognitivní domény, se u pacientů s ADHD významně zvýšil (p = 0,03), zatímco u dětí bez ADHD zůstal bez významné změny. Navíc nebyly zjištěny významné rozdíly mezi pohlavími (i když původně mohly být očekávány lepší výsledky u chlapců).

Jak uzavřel dr. Martucci, oprávněné obavy, že tato terapeutická možnost prodlouží čas, který děti a dospívající tráví u počítače, je třeba posuzovat s tím, že jde o alternativu farmakologické léčby.

(zza)

Zdroj: Anderson P. Video game may help treat ADHD. Medscape Medical News, Psychiatry, 29. října 2015. Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/853420#vp_1 (navštíveno 30. 10. 2015).Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa