Nástup diabetu u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu, probíhá rychleji

14. 5. 2019

Nová studie autorů z Harvard University ve spolupráci s italskými lékaři prokazuje, že u lidí, kteří prodělali akutní infarkt myokardu, je riziko nástupu diabetu i stavu porušené glukózové tolerance výrazně zvýšené.

Nová studie autorů z Harvard University ve spolupráci s italskými lékaři prokazuje, že u lidí, kteří prodělali akutní infarkt myokardu, je riziko nástupu diabetu i stavu porušené glukózové tolerance výrazně zvýšené.

Studie se zúčastnilo 8291 Italů, kteří v posledních třech měsících prodělali akutní infarkt myokardu (AIM) a u kterých se v době zahájení studie neobjevil diabetes mellitus (DM). Četnost výskytu DM a porušené glukózové tolerance byla sledována a zaznamenávána v půlročních intervalech až do uplynutí tří a půl roku od srdeční příhody. Stejně tak byly sledovány i rizikové faktory pro vznik DM, tedy BMI, stravovací návyky a léky. Většina sledovaných osob byla na středomořské dietě.

Při výzkumu bylo zjištěno, že u jedné třetiny pacientů, kteří prodělali IM, se v průběhu tří a půl roku rozvinul diabetes nebo porušená glukózová tolerance (glykemie nalačno byla vyšší než 6,1 mmol/l). Podle přísnějších kritérií (glykemie vyšší než 5,6 mmol/l) trpěly porušenou glukózovou tolerancí celé dvě třetiny pacientů. Podle tohoto výzkumu je u pacientů po proběhlém AIM ve srovnání s průměrnou populací až čtyřiapůlkrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví DM, a více než patnáctkrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví porušená glukózová tolerance.

Rizikovými faktory u kardiaků, které jsou s nástupem diabetu spojeny, je vyšší věk, vyšší krevní tlak, užívání betablokátorů, diuretik a lipidemik, která však působí působí protektivně proti vzniku DM. Roli hrají také rizikové faktory závislé na životním stylu dotyčných jedinců. Mezi ně patří vyšší BMI a jeho strmější nárůst, kouření a požívání alkoholu ve vyšším množství. Pacienti, kteří se nevěnovali žádné fyzické aktivitě, byli k rozvoji DM náchylnější.

Výsledky studie naznačují, že akutní infarkt myokardu by mohl signalizovat nebezpečí rozvoje diabetu druhého typu. Velkou roli hrají faktory ovlivnitelné životním stylem, proto je u pacientů po AIM třeba klást důraz na změnu stravovacích návyků, omezení kouření, pohybovou aktivitu a snížení nadváhy. Středomořská dieta, obsahující čerstvé ovoce a zeleninu, ryby, olivový olej a červené víno, působí protektivně proti rozvoji DM a částečně i jako prevence AIM.

Zdroj: The LancetPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa