Nadměrné solení zvyšuje riziko osteoporózy

24. 2. 2015

Zvýšená exkrece sodíku močí, která odráží vyšší perorální příjem soli, souvisí u postmenopauzálních žen s vyšší hladinou markerů kostního obratu, nižší kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a vyšší prevalencí osteoporózy.

Retrospektivní analýza zdravotních záznamů 537 korejských postmenopauzálních žen s diagnostikovanou osteopenií a osteoporózou potvrdila korelaci mezi perorálním příjmem sodíku a jeho vylučováním močí. Rovněž ukázala významně vyšší hladinu markerů kostního obratu u pacientek se středním a vysokým příjmem sodíku (≥ 2 g/den) v porovnání se skupinou s nízkým příjmem sodíku (< 2 g/den): u C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I o 21,3 % (p = 0,00) a u osteokalcinu o 15,7 %, (p = 0,004).

Další korejská průřezová studie zahrnující reprezentativní vzorek 2779 postmenopauzálních žen z korejského národního průzkumu zdraví a výživy z let 2008–2011 hodnotila souvislost mezi poměrem sodík/kreatinin v moči, BMD a rizikem osteoporózy. U žen s osteoporózou byl zjištěn významně vyšší poměr sodík/kreatinin v moči než u žen bez osteoporózy. Po úpravě na zavádějící faktory tento poměr inverzně koreloval s BMD bederní páteře (p = 0,001). Průměrná BMD klesala s kvartily stoupajícího poměru sodík/kreatinin. V kvartilu s nejvyšším poměrem sodík/kreatinin v moči byla zjištěna významně větší prevalence osteoporózy než v kvartilu s nejnižším poměrem (poměr šancí 1,346).

Přibývá důkazů, že zvýšený příjem soli stanovený podle vylučování sodíku močí může být rizikovým faktorem osteoporózy, což dokládá zvýšení markerů kostního obratu a snížení BMD bederní páteře.

(zza)

Zdroj: Park S. M., Joung J. Y., Cho Y. Y., et al. Effect of high dietary sodium on bone turnover markers and urinary calcium excretion in Koreanpostmenopausal women with low bone mass. Eur J Clin Nutr. 2015 Feb 4; doi: 10.1038/ejcn.2014.284. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa