Možnosti on-line služeb pro komunikaci s lékaři

18. 3. 2016

S pokrokem v oblasti moderních technologií pořádají velké firmy zasedání napříč kontinenty jen pomocí počítačů, kamer a internetu. Rozvoj na poli techniky se však nevyhýbá ani medicíně. Stále více pacientů totiž pro komunikaci s lékaři využívá on-line služby.

Reklamní sdělení:

S pokrokem v oblasti moderních technologií pořádají velké firmy zasedání napříč kontinenty jen pomocí počítačů, kamer a internetu. Rozvoj na poli techniky se však nevyhýbá ani medicíně. Stále více pacientů totiž pro komunikaci s lékaři využívá on-line služby.

On-line konzultace

Vzdálená komunikace mezi lékařem a pacientem pomocí počítače a internetu je v současné době nejenom technicky možná, ale také často zaváděná do praxe s cílem nahradit osobní nebo telefonickou konzultaci. On-line konzultace jsou považovány za jedno z klíčových řešení pro poskytování komplexní zdravotní péče stárnoucí populaci. Zdravotnictví totiž na jedné straně čelí vzestupu prevalence chronických chorob omezujících samostatnost pacientů, ale na druhé straně současně také přibývá pacientů s velkým zájmem o spolupráci při poskytování zdravotních služeb v případě závažných chronických chorob. On-line konzultace přitom představují výhody pro pacienty i zdravotnický systém. Pacienti totiž nemusejí vynakládat tolik úsilí a ekonomických prostředků kvůli častému dojíždění, což může být efektivnější z hlediska nákladů i pro konkrétní zdravotnické zařízení.

Pozitivní přínos on-line konzultací prokázalo již několik desítek publikovaných studií. Výzkum zabývající se podporou rodin adolescentů se špatně kompenzovaným diabetem 1. typu ozřejmil, že 10 on-line konzultací pomocí komunikačního programu má stejný vliv na udržení compliance jako stejný počet osobních sezení. Obdobně pozitivní výsledky byly prokázány i v případě elektronické komunikace s pacienty trpícími depresemi, v rámci sledování po operaci karcinomu prostaty nebo v případě dospívajících s diagnózou spina bifida. Samotní pacienti spatřují výhodu především v intimitě komunikace, kdy například u nezletilých nemusí být při komunikaci vždy přítomný rodič.

On-line výsledky vyšetření

Elektronické lékařské záznamy obsahují standardní klinické údaje shromážděné v rámci vyšetřovacího procesu u poskytovatele zdravotních služeb. Jejich výhoda spočívá v tom, že umožňují pacientovi sledovat měřené parametry a díky tomu zlepšují celkovou kvalitu poskytované péče. Pacient má díky on-line výsledkům k dispozici přesné a úplné informace o svém zdravotním stavu, které představují základní pilíř pro poskytování dynamické zdravotní péče. Elektronicky dostupné výsledky podobně jako on-line konzultace omezují nutnost častých osobních návštěv a současně představují způsob, jak sdílet informace s pacientem a jeho rodinou.

Situace v České republice

Moderní technologie začínají pronikat i do oblasti medicíny, což si pomalu začínají uvědomovat rovněž čeští pacienti. Důkazem je rostoucí obliba elektronické komunikace, například v podobě on-line objednávání, poskytování výsledků vyšetření, lékových receptů nebo odborných konzultací. Počet pacientů využívajících on-line služby společnosti CompuGroup Medical (CGM) ve druhém čtvrtletí 2015 dosáhl čísla 20 277. Meziročně se tak jedná o 100% nárůst, dokazující stále se zvyšující zájem českých pacientů o on-line objednání, výsledky vyšetření, recepty a on-line konzultace, souhrnně zvané CGM LIFE eSERVICES.

Dlouhodobě nejvyužívanější službou je on-line objednávání, které pacienty ušetří dlouhého čekání na ošetření a současně zvyšuje efektivitu práce lékařů. Ti přes systém on-line objednání poslali ve druhém čtvrtletí roku 2015 v průměru 3600 zpráv měsíčně. Několikanásobný nárůst poptávky je pozorován i v případě on-line žádostí o opakované recepty a on-line konzultací.

Článek vznikl za podpory společnosti CompuGroup Medical.

(holi)

Zdroje:

  1. Greenhalgh T., Vijayaraghavan S., Wherton J. et al. Virtual online consultations: advantages and limitations (VOCAL) study. BMJ Open 2016; 6: e009388; doi:10.1136/bmjopen-2015-009388.
  2. What is an Electronic Medical Record (EMR)? HealthIT.gov 2014 Aug 29. Dostupné na: https://www.healthit.gov/providers-professionals/electronic-medical-records-emr
  3. Online služby pro komunikaci s lékaři využívá stále více pacientů. Medical Tribune 2015; 18. Dostupné na: http://www.tribune.cz/clanek/37194-online-sluzby-pro-komunikaci-s-lekari-vyuziva-stale-vice-pacientu


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa