Možnosti elektronického sdílení zdravotních záznamů o pacientech

31. 3. 2016

Elektronické zdravotní záznamy sestávají z klíčových klinických dat týkajících se konkrétního pacienta. Zahrnují například komplexní anamnézu, výsledky fyzikálních, laboratorních a zobrazovacích vyšetření, ale také informace ohledně medikace či očkování. Elektronické sdílení zdravotních záznamů mezi poskytovateli zdravotní péče tak představuje možnost, jak zvýšit efektivitu poskytované zdravotní péče.

Komerční sdělení:

Elektronické zdravotní záznamy sestávají z klíčových klinických dat týkajících se konkrétního pacienta. Zahrnují například komplexní anamnézu, výsledky fyzikálních, laboratorních a zobrazovacích vyšetření, ale také informace ohledně medikace či očkování. Elektronické sdílení zdravotních záznamů mezi poskytovateli zdravotní péče tak představuje možnost, jak zvýšit efektivitu poskytované zdravotní péče.

Elektronické zdravotní záznamy obsahují standardní klinické údaje o pacientech shromážděné v rámci poskytování preventivní, diagnostické, poradenské a terapeutické zdravotní péče. Většinou obsahují komplexní anamnestická data, výsledky provedených vyšetření, ale také informace o veškeré medikaci a imunizaci konkrétního pacienta. Elektronické zdravotní záznamy jsou tak dalším krokem ke zlepšení kontinuity a efektivity zdravotní péče.

Průzkum CDC mezi lékaři a pacienty

Z dat americké vládní agentury Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vyplývá, že elektronické záznamy využívá více než polovina lékařů různých specializací. Drtivá většina z nich je přitom se službami elektronických záznamů spokojena. Z výsledků tohoto průzkumu vychází, že 74 % lékařů vidí přínos v možnosti náhledu do zdravotní dokumentace na „dálku“, tedy bez nutnosti fyzického kontaktu s pacientem. Lékaři dále spatřují výhodu v upozornění na kritické hodnoty laboratorních vyšetření nebo potenciální chyby v předepsané medikaci. Tři čtvrtiny pacientů (74 %) pak při využívání elektronických záznamů pociťují zlepšení poskytované zdravotní péče.

Úspory prostředků i nižší riziko pochybení

Současné zdravotnictví se potýká s problémem duplicit vyšetření a nadužíváním lékařské péče. Elektronické sdílení zdravotních záznamů mezi poskytovateli zdravotní péče tak představuje možnost, jak zvýšit efektivitu poskytované zdravotní péče a zamezit zbytečnému plýtvání prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Sdílení zdravotních záznamů o pacientech mezi poskytovateli zdravotních služeb snižuje riziko lékařského pochybení přístupem ke komplexním informacím o zdravotním stavu pacienta. Podrobné údaje, které má lékař touto cestou k dispozici, tak napomáhají ke snížení duplicit laboratorních testů, zobrazovacích vyšetření, ale také snižují riziko zbytečné prodlevy mezi stanovením diagnózy a zahájením terapie. Elektronické zdravotní záznamy v případě nemocí vyžadujících multidisciplinární přístup přispívají ke zvýšení efektivity spolupráce mezi jednotlivými lékaři poskytujícími péči o pacienta.

Služba MEDICAL NET

Sdílení elektronických zdravotních záznamů je v České republice možné pomocí služby MEDICAL NET společnosti CompuGroup Medical (CGM), která představuje bezpečný komunikační systém pro předávání dat pacientů, tedy například lékařských zpráv, žádanek či nálezů. Díky technologiím použitým v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. Systém zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě − odesílatelem a příjemcem. Služba MEDICAL NET tak integruje všechny zmíněné výhody elektronického sdílení zdravotních záznamů, díky čemuž přispívá k vyšší efektivitě poskytované zdravotní péče.

Článek vznikl za podpory společnosti CompuGroup Medical.

(holi)

Zdroje:

  1. Physician adoption of Electronic Health Record Systems: United States, 2011. NCHS Data Brief No. 98, July 2012. Dostupné na: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db98.htm
  2. Benefits of Electronic Health Records (EHRs). HealthIT.gov 2015 Jul 30. Dostupné na: https://www.healthit.gov/providers-professionals/benefits-electronic-health-records-ehrs
  3. http://www.medicalnet.cz/


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa