Metabolit živočišné stravy produkovaný střevní mikroflórou zvyšuje riziko závažných kardiovaskulárních příhod

5. 12. 2017

Nová metaanalýza potvrdila, že zvýšená hladina metabolitu střevní mikroflóry, trimethylamin N-oxidu (TMAO), je nezávislým rizikovým faktorem velkých kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiovascular events) a celkové mortality.

Trimethylamin N-oxid

Autoři této práce se pokusili kvantifikovat již dříve popsanou souvislost mezi krevní hladinou TMAO a jeho prekurzorů a výskytem velkých kardiovaskulárních příhod (MACE). TMAO vzniká oxidací trimethylaminu, což je metabolit cholinu. Cholin představuje běžný živočišný metabolit lecitinu obsaženého v mnoha potravinách živočišného původu – mase (včetně drůbeže a ryb), mléce či vejcích. Střevní mikroflóra metabolizuje cholin na trimethylamin. Tento plyn se ze střeva velmi snadno resorbuje a následně je metabolizován v játrech na TMAO.

Systematický přehled a metaanalýza

Na základě průzkumu databází PubMed a Embase bylo identifikováno 19 prospektivních studií z 16 publikovaných prací, které obsahovaly kvantitativní odhady souvislosti mezi hladinou TMAO a vznikem MACE. Tyto studie zahrnovaly celkem 19 256 pacientů a 3 315 případů MACE. Definice MACE se v jednotlivých studiích lišila. Většinou zahrnovala celkovou mortalitu a výskyt infarktu myokardu, ale v některých studiích také kardiovaskulární mortalitu, cévní mozkové příhody, revaskularizaci, srdeční selhání, nestabilní anginu pectoris, transplantaci srdce nebo jakoukoliv ischemickou příhodu. Za zvýšenou koncentraci TMAO byly v jednotlivých studiích považovány hladiny u pacientů v nejvyšším tercilu, kvartilu či kvintilu nebo dvou nejvyšších tercilech těchto hodnot.

Výsledky

Zvýšená koncentrace TMAO byla spojena se sdruženým relativním rizikem (RR) MACE 1,62 (95% CI 1,45–01,80). Po vyřazení 1 studie s černošskými pacienty, která byla důvodem heterogenity výsledků, bylo zjištěno, že RR se nemění v závislosti na hodnotě body mass indexu (BMI), přítomnosti diabetu, kardiovaskulárních onemocnění nebo poruchy renálních funkcí v anamnéze. Koncentrace TMAO v krvi souvisela s celkovou mortalitou s RR 1,63 (95% CI 1,36–1,95). Zhruba 1,3–1,4× vyšší výskyt MACE byl zjištěn rovněž u osob se zvýšenou koncentrací prekurzorů TMAO, jako je L-karnitin, cholin či betain.

Závěr

Uvedené výsledky metaanalýzy ukazují, že zvýšená koncentrace TMAO a jeho prekurzorů, tedy metabolitů produkovaných střevní mikroflórou při trávení potravin živočišného původu, je spojena s vyšším výskytem MACE a vyšší celkovou mortalitou, a to nezávisle na tradičních rizikových faktorech.

(zza)

Zdroj: Heianza Y., Ma W., Manson J. E. et al. Gut microbiota metabolites and risk of major adverse cardiovascular disease events and death: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. J Am Heart Asoc 2017 Jun 29; 6 (7), pii: e004947, doi: 10.1161/JAHA.116.004947.Štítky
Interné lekárstvo Kardiológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa