Metabolický syndrom negativně ovlivňuje kardiovaskulární morbiditu u hypertoniků

19. 9. 2016

U pacientů s arteriální hypertenzí je metabolický syndrom (MS) velmi častým jevem. Mezi komponenty metabolického syndromu patří kromě arteriální hypertenze také abdominální obezita s obvodem pasu > 102 cm u mužů a > 88 cm u žen, hypertriglyceridémie, nízká hladina HDL-cholesterolu a porucha glukózového metabolismu včetně diabetu mellitu.

U pacientů s arteriální hypertenzí je metabolický syndrom (MS) velmi častým jevem. Mezi komponenty metabolického syndromu patří kromě arteriální hypertenze také abdominální obezita s obvodem pasu > 102 cm u mužů a > 88 cm u žen, hypertriglyceridémie, nízká hladina HDL-cholesterolu a porucha glukózového metabolismu včetně diabetu mellitu. Doposud není jasné, zda je zvýšené kardiovaskulární riziko u MS způsobeno celkovým dopadem MS, nebo zda je následkem pouze některé z jeho komponent.

Cílem práce zveřejněné v časopisu Atherosclerosis bylo zhodnotit prognostický význam MS na rozvoj aterosklerotického onemocnění u pacientů s arteriální hypertenzí.

Sledovaná populace a metodika výzkumu

Do sledování bylo zařazeno 2176 pacientů s arteriální hypertenzí bez prokázaného kardiovaskulárního onemocnění. Během 40 měsíců sledování byla každý rok provedena alespoň jedna klinická kontrola. Metabolický syndrom byl definován podle kritérií NCEP III (Third National Cholesterol Education Program); vstupně byl zjištěn u 819 pacientů (37,6 %). Ve skupině s MS byl významně vyšší výskyt rezistentní formy hypertenze ve srovnání s pacienty bez MS (18,4 % vs. 10,6 %, p < 0,001).

Primárním endpointem byl výskyt závažných kardiovaskulárních příhod (MACE), především cévní mozkové příhody (CMP), koronární nemoci či jejich kombinace.

Výsledky 

Výskyt kompozitního endpointu (koronární nemoci nebo CMP) činil 3,1 % (69 příhod) během celého období sledování. Pacienti s MS spíše podléhali závažným kardiovaskulárním příhodám (MACE) ve srovnání s hypertoniky bez MS (3,7 % vs. 1,9 %; p = 0,024). MS byl nezávislým prediktorem pro MACE a žádná z jeho jednotlivých komponent nebyla nezávisle spojena s výskytem MACE. 

Závěr

Diagnóza metabolického syndromu u pacientů s hypertenzí zvyšuje kardiovaskulární riziko více, než by se dalo očekávat z jeho jednotlivých komponent. Časná detekce metabolického syndromu v populaci hypertoniků může umožnit přesnější zhodnocení rizika budoucích kardiovaskulárních příhod a vést k účinnějším primárněpreventivním zásahům.

(kry)

Zdroj: Georgiopoulos G., Tsioufis C., Tsiachris D. et al. Metabolic syndrome, independent of its components, affects adversely cardiovascular morbidity in essential hypertensives. Atherosclerosis 2016 Jan; 244: 66–72; doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.10.099.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa