Medzinárodný deň nočnej enurézy

23. 5. 2021

Nočná enuréza je problém, v ktorom sa výrazne prekrýva problematika zdravotná a sociálna. Nepostihuje pritom len pacienta, ale aj jeho rodinu. Poďme sa nad touto témou zamyslieť pri príležitosti Medzinárodného dňa nočnej enurézy, ktorý v roku 2021 pripadá na 25. mája.

 Podcenený problém

Považujete nočné pomočovanie za závažný problém? Ak nie, vedzte, že podľa aktuálnych dát je častejší, než sa na prvý pohľad zdá, a do života detí aj ich rodín vnáša pomerne veľký – a s ohľadom na jednoduché riešenie predovšetkým zbytočný – nepokoj. Pomočuje sa 15 – 20 % 5-ročných detí, 10 % 7-ročných a 1 – 2 % dospievajúcich vo veku nad 15 rokov. Napriek tomu, že so zvyšujúcim sa vekom sa výskyt enurézy znižuje, nemožno vždy odporučiť čakanie, „až z toho dieťa vyrastie“. Naopak, liečba je dôležitá.

Enuréza ruší spánok dieťaťa a niekedy aj rodičov, čím sa zhoršuje takisto ich výkonnosť, znižuje schopnosť učenia, zhoršuje pamäť a sťažuje zaradenie dieťaťa do kolektívu. Pomočovanie okrem toho deti ponižuje a môže zanechať stopy na ich sebavedomí.

Primárne, alebo sekundárne?

Jedným z dôvodov, prečo treba zvyšovať povedomie laickej aj odbornej verejnosti o nočnej enuréze, je diagnostika. Tá totiž môže odhaliť vážnu príčinu, ktorá vyžaduje riešenie a môže mať oveľa väčší význam než ťažkosti spojené s jednoduchou enurézou. U detí, ktoré trpia viacerými problémami (ADHD, autizmus a pod.), môže liečba enurézy pomôcť znížiť hladinu stresu v rodine a prispieť k lepšiemu zvládaniu každodenných situácií.

Možnosť účinnej liečby − a nie iba jedna

Na čo by nám bola diagnostika, keby nebola poruke účinná liečba? Áno, táto otázka je oprávnená a pomoc naozaj existuje. Metódami prvej voľby sú dezmopresín a enuretický alarm. Lekár by mal rodičom pomôcť vybrať metódu, ktorá je pre dieťa vhodnejšia. V motivovaných rodinách a u dieťaťa bez nočnej polyúrie a s malými mikčnými porciami je prínosný alarm; u detí s nočnou polyúriou a normálnymi mikčnými porciami je vhodnejší dezmopresín. Ten je dostupný aj vo forme rozpúšťacej tablety, ktorá sa sama rozpúšťa v ústach a deti sa nemusia obávať jej prehltnutia.

Pre tých, u ktorých režimové opatrenia a liečba alarmom alebo dezmopresínom nevedú k zvládnutiu enurézy, existujú ďalšie možnosti. Túto terapiu by už mal riadiť detský nefrológ alebo urológ, ku ktorému už by však malo smerovať motivované dieťa s informovanou rodinou a prvotným vyšetrením praktického lekára pre deti a dorast.

Prečo si pripomíname deň nočnej enurézy?

Znie to vlastne trochu komicky, skoro akoby sme chceli oslavovať, že sa niekto pomočuje, alebo sa naschvál pomočiť na oslavu tej krásnej diagnózy. V skutočnosti deň nočnej enurézy nemá byť veselou či oslavnou záležitosťou, ale ani smutnou. Má to byť deň empatie k týmto deťom a ich rodinám. Deň, keď sa vyjadrujú priania a potreby, keď sa informuje o možnostiach diagnostiky a liečby, keď sa podávajú informácie o dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Poďme osláviť Medzinárodný deň enurézy spolu s pacientmi − aspoň pocitom spolunáležitosti, ústretovosťou a časom venovaným starostlivosti a edukácii.

(pez)

Zdroj: Drlík M., Flögelová H., Dítě Z., Trachta J. Rozšířená doporučení pro diagnostiku a léčbu dětí s nočním pomočováním. Česká urologie 2018; 22 (3): 164 − 175.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa