Leukopenie jako nežádoucí účinek léčby nespecifických střevních zánětů thiopurinovými deriváty je spojena s delší remisí

6. 8. 2015

Nedávno publikovaná studie se 196 pacienty prokázala významně vyšší podíl pacientů bez relapsů Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy a Behcetovy nemoci se střevním postižením ve skupině, ve které při léčbě azathioprinem (AZA) a 6-merkaptopurinem (6-MP) došlo k leukopenii.

AZA a 6-MP jsou zavedenými léky v terapii nespecifických střevních zánětů a leukopenie je jejich známým nežádoucím účinkem. Cílem korejských autorů bylo zjistit, zda leukopenie navozená thiopuriny souvisí s dlouhodobou prognózou onemocnění.

Ze zařazených pacientů mělo 45 ulcerózní kolitidu, 68 Crohnovu chorobu a 83 Behcetovu nemoc s postižením střev. Všichni pacienti byli léčeni AZA/6-MP a dosáhli remise onemocnění. Mezi skupinou pacientů, u nichž byla zjištěna leukopenie (počet leukocytů < 4000 µl, n = 120), a skupinou pacientů bez leukopenie (počet leukocytů ≥ 4000 µl, n = 76) byly retrospektivně analyzovány demografické charakteristiky, dávka AZA/6-MP, délka remise a výskyt relapsů.

Výsledky ukázaly významně vyšší podíl pacientů bez relapsů ve skupině s leukopenií (p < 0,001). Analýza podskupin potvrdila tento výsledek u všech jednotlivých chorob: u ulcerózní kolitidy (p = 0,032), u Crohnovy choroby (p = 0,047) i u Behcetovy nemoci (p = 0,002). Multivariantní analýza ukázala, že s výskytem relapsů negativně korelují věk pacienta (poměr šancí [OR] = 0,975), délka trvání léčby AZA/6-MP (OR = 0,988), přítomnost makrocytózy (OR = 0,563) a zejména přítomnost leukopenie (OR = 0,390).

Autoři svoji studii uzavřeli konstatováním, že leukopenie vyvolaná podáváním AZA/6-MP je spojena s nižším rizikem relapsu nespecifických střevních zánětů a Behcetovy nemoci se střevním postižením.

(zza)

Zdroj: Park M. S., Kim D. H., Kim D. H., et al. Leukopenia predicts remission in patients with inflammatory bowel disease and Behcet's disease on thiopurine maintenance. Dig Dis Sci. 2015 Jan; 60 (1): 195–204.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa