Léčba hypertyreózy radiojodem vede k vyššímu výskytu kardiovaskulárních úmrtí a neoplazií

14. 5. 2019

Kolektiv finských autorů vydal v renomovaném časopisu Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism zprávu, v níž informuje odbornou veřejnost o výsledcích svého výzkumu.

Kolektiv finských autorů vydal v renomovaném časopisu Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism zprávu, v níž informuje odbornou veřejnost o výsledcích svého výzkumu.

Ten probíhal ve Finsku a bylo při něm sledováno 2793 pacientů léčených v letech 1965 až 2002 pro hypertyreózu. Tato skupina byla srovnána se stejným počtem kontrol s korekcí na pohlaví a věk. Doba sledování měla medián přes 9 let. U sledované skupiny nemocných byla pečlivě analyzována jejich diagnóza a diagnostika, datování nálezů a léčby, a také dávkování radiojodu.

Medián věku v obou skupinách byl v době provádění studie 62 let. Medián doby sledování byl 9,8 roku (pacienti) a 10 let (kontroly). Celkové výsledky jasně prokázaly zvýšenou mortalitu ve skupině pacientů. Mortalita byla zvýšena v důsledku častějších kardiovaskulárních příhod (hlavně síňové fibrilace) a neoplastických procesů v oblasti horního gastrointestinálního traktu.

Studie neodhalila, zda je vyšší výskyt kardiovaskulárních a neoplastických komplikací možno připsat na vrub léčbě radiojodem anebo se jedná o jev sdružený se samotným onemocněním.

Lékaři studii uzavřeli sdělením, v němž potvrzují, že u pacientů s hypertyreózou po léčbě radiojodem dochází ke zvýšené úmrtnosti. Zdůrazňují potřebu větší, podrobné a dlouhodobé studie pacientů po terapii radiojodem, která by odhalila a verifikovala kauzální vztahy mezi těmito jevy.

(shmt)

Zdroj: štítná žláza – novinky v léčbě
http://www.thyroidmanager.orgPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa