Konzumace nasycených tuků nezvyšuje mortalitu ani kardiovaskulární morbiditu

22. 12. 2015

Právě publikovaná metaanalýza observačních studií neprokázala souvislost mezi konzumací nasycených mastných kyselin a celkovou mortalitou ani výskytem kardiovaskulárních onemocnění, ischemické choroby srdeční (ICHS), ischemických iktů či diabetu 2. typu. Naopak konzumace transmastných kyselin zvyšuje výskyt ICHS, mortalitu na ICHS a celkovou mortalitu.

Studie zahrnovaly převážně zdravé dospělé a informace o stravě pocházely z dotazníků zjišťujících frekvenci konzumace jednotlivých potravin, z informací o stravě v posledních 24 hodinách a ze 7denních záznamů stravy. Kanadští autoři upozorňují, že výsledky mohou být zavádějícím způsobem ovlivněny heterogenitou důkazů a limity použité metodiky. Uvádějí však také, že závěry prospektivních studií se shodují se výsledky case-control studií.

Syntéza výsledků studií neprokázala souvislost mezi konzumací nasycených tuků a celkovou mortalitou, i když autoři konstatují, že se jim kvůli rozdílné metodice nepodařilo plně zahrnout výsledky studie Seven Countries’ Study, která takovou souvislost ukazuje. Vztah mezi konzumací nasycených tuků a výskytem ICHS nebyl potvrzen, byl však zjištěn trend k vyšší mortalitě na ICHS s hraniční statistickou významností.

Nebyla doložena souvislost konzumace nasycených tuků s výskytem ischemických cévních mozkových příhod (iCMP), naopak v asijských studiích bylo riziko iCMP vyšší v kvartilu s nejnižší spotřebou nasycených tuků než v nejvyšším kvartilu.

Přestože existuje hypotéza, že nasycené tuky mohou snižovat inzulinovou senzitivitu, dosud provedené randomizované studie ji jednoznačně nepotvrdily. Tato metaanalýza ukázala opačnou korelaci mezi konzumací mléčných výrobků i mezi obsahem nasycených tuků v mléčných výrobcích a diabetem 2. typu.

Spolehlivě byla prokázána silná pozitivní korelace mezi příjmem transmastných kyselin a výskytem ICHS i mortalitou na ICHS. Autoři ovšem upozorňují na rozdíl mezi transmastnými kyselinami z průmyslově zpracovaných tuků a pocházejících z čerstvého hovězího a skopového masa a mléka. S výskytem ICHS souvisí vyšší příjem průmyslově zpracovaných tuků. Nebyla doložena souvislost mezi konzumací transmastných kyselin a diabetem 2. typu.

Autoři také uvádějí, že ve své metaanalýze prokázali pouze souvislost, nikoliv příčinný vztah. Původní práci naleznete v British Medical Journal, kde byla publikována on-line 11. srpna 2015.

(zza)

Zdroj: Pullen L. C. Saturated fat consumption not associated with mortality. Medscape Medical News 2015 Aug 11. Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/849401 [navštíveno 1. 10. 2015].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa