Konzumace kofeinu v těhotenství zvyšuje riziko těhotenských ztrát

17. 7. 2015

Pití kávy a konzumace kofeinu zvyšují riziko těhotenských ztrát. Výsledky metaanalýzy 26 studií ukázaly zvýšení rizika potratu o 19 % při zvýšení konzumace kofeinu o každých 150 mg/den a o 8 % při zvýšení množství vypité kávy o každé 2 šálky/den.

Vzhledem k nejednotným výsledkům předchozích studií týkajících se souvislosti mezi pitím kávy či konzumací kofeinu a těhotenskými ztrátami provedli čínští autoři metaanalýzu prací věnovaných této problematice. Na základě průzkumu databáze PubMed zařadili do analýzy kohortové studie a studie případů a kontrol publikované v angličtině do září 2014. Studie se musely zabývat konzumací kávy nebo kofeinu v těhotenství a musely sledovat výskyt spontánních potratů a úmrtí plodu. Z údajů získaných z těchto studií byly vypočítány kombinované poměry šancí (OR).

Celkem 20 studií bylo věnováno konzumaci kofeinu a 8 studií pití kávy. Konzumace kofeinu vykázala souvislost s častějšími těhotenskými ztrátami (OR = 1,32, 95% interval spolehlivosti [CI] 1,24–1,40), podobně jako pití kávy (OR = 1,11, 95% CI 1,02–1,21). Z analýzy dávky a odpovědi na dávku byly vypočteny výše uvedené procentuální nárůsty rizika těhotenských ztrát.

Obsah kofeinu v šálku kávy se udává mezi 50 a 200 mg. Z výše uvedeného vyplývá, že pití kávy by mohlo být z hlediska těhotenských ztrát méně rizikové než pití ostatních kofeinových nápojů. V těhotenství ovšem nelze pití kofeinových nápojů obecně doporučit.

(zza)

Zdroj: Li J., Zhao H., Song J. M., et al. A meta-analysis of risk of pregnancy loss and caffeine and coffee consumption during pregnancy. Int J Gynecol Obstet. 2015 May 14. [Epub ahead of print].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa