Kontaminovaná rána s retinovaným cizím tělesem − kazuistika

13. 1. 2016

Lékaři z jihoafrického Durbanu se před nedávnem museli vyrovnat s kuriózním úrazem. Jeho příčina však byla všední − pacient se pohádal se sousedem, nejspíše při zahradnických pracích.

Třicetiletý muž byl přivezen na neurochirurgické oddělení pro penetrující poranění hlavy v levé frontální oblasti. K překvapení personálu byly v ráně retinované zahradnické vidle, které mu údajně během hádky vrazil do hlavy soused. V době přijetí byl pacient hemodynamicky stabilní, měl pouze mírně porušené vědomí (GCS 14/15) a žádný neurologický deficit. Byl patrný levostranný periorbitální otok, nicméně zrak nebyl porušen. Rána nekrvácela a jiné rány nebyly přítomny. V době přijetí probíhal u pacienta tonickoklonický epileptický záchvat, proto byl nasazen fenytoin. CT vyšetření ukázalo, že vidle penetrovaly do oblasti levého frontálního kortexu.

Lékaři se tedy museli utkat se dvěma zásadními problémy najednou: Jednak s přítomností vidlí, které bylo třeba bezpečným způsobem odstranit, aby nedošlo k dalšímu poranění nebo krvácení. Výkon byl proveden v celkové anestezii. Před operací byl pacientovi podán tetanický toxoid a v úvodu do anestezie byla intravenózně podána profylaktická antibiotika − cefalosporin I. generace a metronidazol. Rána byla chirurgicky rozšířena a vidle byly vyňaty ve směru trajektorie, po které vstoupily do lebky. Ta byla předem důkladně prozkoumána pomocí CT skenů. V ráně byla pozorována fraktura lebky, durální defekt a kontuze mozkové tkáně.

Další výzvou bylo vyčištění a zacelení rány. Není známo, zda byly vidle před touto událostí používány ke svému původnímu účelu. Rána byla po vynětí vidlí bohatě irigována, aby byla odstraněna veškerá tkáňová drť a nečistoty. K zacelení durálního defektu byl použit štěp z perikrania (lebečního periostu) a poté byla rána sešita ve vrstvách. Po operaci byla antibiotika podávána po dalších 5 dní, bez známek intrakraniální infekce. Žádné další epileptické záchvaty nebyly pozorovány a pacient byl propuštěn 6 dní po přijetí.

Tento případ byl tedy kuriózní shodou několika problematických aspektů − penetrujícího poranění hlavy, tkáňového defektu v ráně, kontaminace rány a retence cizího tělesa.

(pez)

Zdroj: Gonya S., Mbatha A., Moyeni N., Enicker B. Retained garden fork following cranial stab injury. J Surg Case Rep 2016 Jan 7; 2016 (1); pii: rjv175; doi: 10.1093/jscr/rjv175. Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa