Kompletní revaskularizace všech postižených koronárních tepen při prvním infarktu myokardu snižuje riziko dalších revaskularizací

14. 10. 2015

Provedení funkční revaskularizace všech koronárních tepen postižených stenózou již v době prvního infarktu myokardu (IM) významně snižuje nutnost dalších revaskularizací. Potvrdila to randomizovaná studie porovnávající kompletní funkční revaskularizaci provedenou na základě měření frakční průtokové rezervy (FFR) se zákrokem provedeným pouze na tepně, jejíž uzávěr způsobil infarkt. Zařazeni byli pacienti s IM s elevací úseku ST (STEMI) s postižením více koronárních tepen.

Nedávno publikovaná studie v časopisu Lancet shrnuje výsledky zjištěné ve dvou dánských univerzitních nemocnicích. Pacienti byli do této otevřené studie zařazeni v době prvního STEMI, pokud měli kromě uzavřené tepny ještě klinicky významnou stenózu nejméně jedné koronární tepny.

Po úspěšně provedené perkutánní koronární intervenci (PCI) uzavřené tepny byli pacienti randomizováni v poměru 1 : 1 buď k ukončení invazivní léčby, nebo k provedení kompletní funkční revaskularizace indikované podle měření FFR.

Primárním sledovaným parametrem byla celková mortalita, výskyt dalšího nefatálního IM a provedení revaskularizace z důvodu ischemie tepny, která nezpůsobila první IM. Sledování bylo ukončeno rok poté, co byl zařazen poslední pacient.

Studie proběhla v letech 2011–2014. Z celkem 627 pacientů jich 313 podstoupilo revaskularizaci pouze uzavřené tepny a 314 kompletní funkční revaskularizaci. Střední délka sledování dosáhla 27 měsíců (rozmezí 12–44 měsíců). K příhodám zahrnutým do primárního sledovaného parametru došlo u 22 % pacientů, kterým byla provedena pouze revaskularizace uzavřené tepny, a u 13 % pacientů s kompletní funkční revaskularizací (poměr rizik [HR] = 0,56; 95% CI 0,38–0,83; p = 0,004). Tento rozdíl byl dán především nižším počtem následných revaskularizací, protože celková mortalita a výskyt dalších nefatálních IM se mezi skupinami nelišily.

Autoři proto u pacientů se STEMI s klinicky významnou stenózou více tepen doporučují provést kompletní funkční revaskularizaci hned v době prvního IM. Tímto postupem lze předejít opakovaným revaskularizačním zákrokům.

(zza)

Zdroj: Engstrøm T., Kelbæk H., Helqvist S. et al. DANAMI-3—PRIMULTI Investigators. Complete revascularisation versus treatment of the culprit lesion only in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and multivessel disease (DANAMI-3-PRIMULTI): an open-label, randomised controlled trial. Lancet 2015 Aug 15; 386 (9994): 665–671.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa