Infekce dýchacích cest v prvních letech života zvyšují riziko astmatu v dětství a časné dospělosti

3. 11. 2015

Zvýšené riziko rozvoje astmatu u dětí a mladých dospělých, kteří v prvních letech života prodělali respirační infekce, dokládá nová studie publikovaná v říjnu 2015 v časopisu American Journal of Epidemiology.

Výsledky vycházejí z údajů 20leté finské prospektivní studie Espoo Cohort Study, která probíhala v období let 1991–2011 a sledovala děti narozené v letech 1984–1990. V první části studie zahrnující 2 282 dětí byly informace o infekcích horních (URTI) a dolních (LRTI) dýchacích cest získány pomocí dotazníků vyplňovaných rodiči a týkajících se období posledních 12 měsíců. Ve druhé části studie s 2 568 dětmi byly použity údaje o LRTI vyžadujících hospitalizaci z Národního registru propuštění z nemocniční péče. Incidence astmatu byla zjišťována v rámci 6letého a 20letého sledování pomocí dotazníků.

Dvacetileté výsledky ukázaly významně vyšší incidenci astmatu u osob ve věku 20–27 let, které v prvních letech života prodělaly častější URTI (42,8 % dětí; adjustovaný poměr rizik [aHR] = 1,64; 95% CI 1,22–2,19) nebo alespoň jednu LRTI (16,5 % dětí; aHR = 2,11; 95% CI 1,48–3,00). Se stoupajícím věkem při prodělané URTI i LRTI incidence astmatu klesala.

Zjištěna byla také významná souvislost mezi vznikem astmatu a LRTI vyžadující hospitalizaci prodělanou v prvních 6 letech života (3,3 % dětí) s téměř dvojnásobným zvýšením rizika (aHR = 1,93; 95% CI 1,10–3,38). Nejvýznamnější asociace byla nalezena mezi rozvojem astmatu a respiračními infekcemi prodělanými v prvních třech letech života.

Tyto výsledky prokázaly, že výskyt respiračních infekcí v raném dětství predikuje vyšší riziko rozvoje astmatu během dětství a časné dospělosti a že prevence respiračních infekcí v dětství by mohla toto riziko snížit. Přináší také důkazy proti tzv. hygienické hypotéze, podle níž by respirační infekce v raném dětství mohly chránit před rozvojem alergických onemocnění.

(zza)

Zdroj: Rantala A. K., Jaakkola M. S., Makikyro E. M. et al. Early respiratory infections and the development of asthma in the first 27 years of life. Am J Epidemiol 2015 Oct 1; 182 (7): 615–623.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa