Horké nápoje mohou přispívat k riziku rozvoje karcinomu jícnu

23. 3. 2018

Výsledky kohortové studie naznačují, že milovníci horkého čaje zvyšují riziko vzniku karcinomu jícnu, pokud současně popíjejí alkohol či kouří.

Chronické termální poškozování sliznic

Pití horkých nápojů je zmiňováno mezi možnými rizikovými faktory jícnového karcinomu. Spekuluje se o chronickém termálním poškozování sliznic, jež může mít karcinogenní efekt. Pití nápojů teplejších než 65 °C je dle International Agency for Research on Cancer možno klasifikovat jako pravděpodobný karcinogen u lidí.

Cíle studie

Výsledky prospektivní kohortové studie z Číny naznačují skutečnou souvislost, zejména při synergickém působení jiných rizikových faktorů. Tento výzkum byl zaměřen na otázku, zda pití horkého čaje je rizikovým faktorem, nebo zda se jím stává v souvislosti s dalšími rizikovými faktory, jakými jsou pití alkoholu či kouření.

Výsledná zjištění

Bylo zahrnuto více než 450 tisíc lidí ve věku od 30 do 79 let. Během období sledování (medián 9,2 roku) bylo diagnostikováno 1713 nemocných s karcinomem jícnu. Denní pití čaje o vysoké teplotě v kombinaci s pravidelným požíváním alkoholu (> 15 g denně) bylo spojeno s nejvyšším (až 5× vyšším) rizikem rozvoje karcinomu. Pití horkého čaje a kouření pak představovalo 2× vyšší riziko.

Závěr

Dle autorů studie je nutno tato zjištění interpretovat opatrně. Nicméně jak naznačují závěry jejich práce, pití horkého čaje může zvyšovat celkové riziko rozvoje karcinomu jícnu, zejména je-li kombinováno s pravidelnou konzumací alkoholu či tabáku.

(eza)

Zdroje: 
1. Yu C., Tang H., Guo Y. et al. Effect of hot tea consumption and its interactions with alcohol and tobacco use on the risk for esophageal cancer: a population-based cohort study. Ann Intern Med 2018 Feb 6, doi: 10.7326/M17-2000 [Epub ahead of print].
2. Jenkins K. Hot tea and increased risk for esophageal cancer. Medscape News > Oncology 2018 Feb 5. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/892285Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa