Hojení ran u geriatrických pacientů

13. 1. 2016

U geriatrických pacientů se často setkáváme s rozvojem chronických ran, které se hojí velmi pomalu a obtížně. Základní biologické mechanismy narušeného hojení však dosud nejsou zcela objasněny. Biologické změny, ke kterým ve stáří dochází, a jejich souvislosti s problematikou chronických ran shrnuje následující článek.

Chronické rány

S chronickými ranami se nejčastěji setkáváme u geriatrických pacientů. Mezi nejobvyklejší léze patří bércové vředy, diabetické vředy, léze vznikající na podkladě arteriální insuficience nebo tlakové léze (dekubity). Dlouhodobě se nehojící rány ohrožují pacienta nejen rozvojem komplikací (např. infekcí), ale také zásadně ovlivňují kvalitu života. Základní změny biologických mechanismů hojení ran, které souvisejí se stárnutím, dosud nebyly kompletně objasněny.

Biologie hojení ran

Po vzniku rány dochází k rozvoji zánětlivé reakce. Na zánět navazuje proliferace buněk, angioneogeneze, kontrakce rány, remodelace tkáně a obnova epidermis. Hojení rány se účastní buňky zánětu − makrofágy či krevní destičky. Dochází také k produkci prozánětlivých cytokinů. Po celou dobu hojení jsou aktivní matrixové metaloproteinázy (MMP), jež napomáhají novotvorbě cév, migraci buněk i remodelaci tkáně.

U chronických ran buňky jeví nižší proliferační aktivitu. Fibroblasty izolované z bércových vředů v pokusech in vitro vykazují sníženou schopnost reagovat na přítomnost cytokinů, v buňkách byly rovněž prokázány fosforylace signálních proteinů, které vedou k deaktivaci těchto molekul a narušení signálních drah. Bylo také zjištěno, že v terénu chronické rány dochází k významně nižší expresi buněčných receptorů, stejně jako u buněk vystavených hypoxii.

Komplikace hojení

Hojení chronických ran u geriatrických pacientů komplikují přirozené procesy stárnutí, akumulace patologických změn a v neposlední řadě též neuspokojivý nutriční stav. V procesu hojení ran hrají roli mikronutrienty, jako jsou stopové prvky (mj. selen) či vitaminy (např. vitamin C je nutnou součástí syntézy kolagenu); jejich nedostatek pak hojení ran naruší.

Závěr

Pro urychlení reparace je v první řadě důležitá snaha odstranit vyvolávající příčinu (revaskularizace, léčba infekce, adekvátní výživa). Vzhledem ke komplikovanému a dlouhodobému hojení chronických ran je nejvýhodnějším postupem předejít jejich rozvoji (léčba a kompenzace základního onemocnění, důsledná ošetřovatelská péče). 

(idav)

Zdroj: Goul L. et al. Chronic wound repair and healing in older adults: current status and future research. J Am Geriatr Soc 2015 (Mar); 63 (3): 427−438.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa