Hluk z dopravy zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění

12. 3. 2018

Aktualizovaný přehled recentně publikovaný v Journal of the American College of Cardiology přináší další důkazy pro hypotézu, že expozice hluku ze silniční a letecké dopravy zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Autoři této práce také popisují potenciální patofyziologické mechanismy, které tuto souvislost mohou vysvětlovat.

Podle profesora Thomase Münzela a jeho kolegů z Univerzity Johannese Gutenberga v německé Mohuči je stále jasnější, že expozice hluku z dopravy je spojena s oxidativním stresem, dysfunkcí cév, autonomní nerovnováhou a metabolickými poruchami, které mohou přispívat k rozvoji hypertenze či diabetu, progresi aterosklerózy a zvyšovat náchylnost ke kardiovaskulárním příhodám.

Je známo, že hluk vyvolává rozmrzelost, stres a poruchy spánku a zhoršuje kognitivní výkonnost. Epidemiologické studie ovšem také ukazují, že hluk v okolním prostředí je spojen se zvýšenou incidencí arteriální hypertenze, infarktu myokardu, srdečního selhání a cévních mozkových příhod. Podle observačních a translačních studií je to zejména noční hluk, který zvyšuje hladiny stresových hormonů a vaskulární oxidativní stres, což může vést k dysfunkci endotelu a arteriální hypertenzi.

Nové experimentální studie prokázaly, že hluk z letecké dopravy souvisí s cévním poškozením navozeným oxidativním stresem prostřednictvím aktivace NADPH oxidázy, odpojením endotelové NO syntázy (NOS) a infiltrací cévní stěny zánětlivými buňkami. Analýza transkriptomu tkáně aorty zvířat, která byla vystavena hluku z letecké dopravy, ukázala změny v expresi genů zodpovědných za regulaci funkce cév, remodelace cév a buněčnou smrt.

Autoři navrhují jako možné řešení regulaci dopravy, omezení leteckého provozu nebo protihlukové pneumatiky.

(zza)

Zdroj: Münzel T., Schmidt F. P., Steven S. et al. Environmental noise and the cardiovascular system. J Am Coll Cardiol 2018 Feb 13; 71 (6): 688−697, doi: 10.1016/j.jacc.2017.12.015.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa