Encepur v prevenci klíšťové encefalitidy

29. 2. 2016

Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. Proočkovanost obyvatel je však na velmi nízké úrovni. Na současném trhu jsou dostupné vakcíny, například Encepur, určené k imunizaci dětí i dospělých.

Reklamní sdělení:

Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. Proočkovanost obyvatel je však na velmi nízké úrovni. Na současném trhu jsou dostupné vakcíny, například Encepur, určené k imunizaci dětí i dospělých.

Úvod

Česká republika je již dlouhých 40 let zemí s největším počtem případů klíšťové encefalitidy. Z celkového počtu onemocnění v Evropě u nás lékaři zaznamenali celou čtvrtinu případů. Jsme totiž původním územím, ze kterého se virus postupně rozšířil do celé Evropy. V současnosti je vysoký výskyt onemocnění zaznamenán také ve Slovinsku, Německu, Rusku či Pobaltí.

V roce 2014 bylo v naší zemi diagnostikováno 410 případů klíšťové encefalitidy. Rok předtím se však jednalo o 625 případů. V novodobé historii České republiky byl zatím rekordem rok 2006, kdy bylo zaznamenáno 1029 případů tohoto onemocnění. Jediným možným způsobem, jak lze dosáhnout poklesu počtu onemocnění za rok, je zvýšit proočkovanost našich obyvatel.

Proočkovanost populace

V současné době je proti viru klíšťové encefalitidy očkováno pouze kolem 20 % obyvatel České republiky. Nejvíce očkovaných přitom nalezneme v Praze, Středočeském, Jihočeském a Severomoravském kraji, tedy v oblastech nejvyššího rizika klíšťové encefalitidy. Praha paradoxně patří ke krajům s nejvyšším rizikem výskytu tohoto onemocnění, a to kvůli častému pobytu jejích obyvatel ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Příkladem důsledné prevence je naopak Rakousko, kde je proti viru klíšťové encefalitidy očkováno celých 88 % obyvatel. K tomuto pozitivnímu jevu nejspíš přispěla osvětová kampaň v rámci školní výuky. Díky očkování se tak za posledních 10 let v Rakousku podařilo zabránit více než 4 tisícům případů onemocnění a více než 30 úmrtím.

Na prevenci je však také třeba pomýšlet i při cestách do zahraničí. Slovensko, Německo, Švýcarsko, Švédsko či Rumunsko hlásí nové „endemické“ oblasti s vysokým počtem případů onemocnění.

Možnosti vakcinace

Sezóna klíšťat většinou začíná ve druhé polovině března a končí v polovině listopadu. Vrchol aktivity klíšťat a nejvyšší počty případů klíšťové encefalitidy jsou obvykle hlášeny od května do července. Zimní měsíce jsou tak ideální dobou pro očkování. Na současném trhu existují vakcíny pro děti a dospělé, které se liší velikostí dávky, ale základní schéma aplikace je u obou skupin stejné.

Příkladem může být vakcína Encepur, která na našem trhu existuje taktéž ve dvou formách. Vakcína Encepur pro dospělé obsahuje 0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce a je určena k aktivní imunizaci osob ve věku 12 let a starších. Vakcína Encepur pro děti obsahuje 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce a je určena k aktivní imunizaci dětí ve věku od 1 až do 11 let. K zajištění plné imunizace je zapotřebí podat 3 dávky vakcíny. V běžném očkovacím schématu se první dávka podává v libovolnou dobu, druhá dávka následuje za 1−3 měsíce po první dávce a třetí dávka se podává za 9−12 měsíců po druhé dávce. Po ukončení základního očkování přetrvávají titry protilátek nejméně po dobu 3 let, kdy se doporučuje podat první posilovací dávku. Sérokonverzi lze očekávat dva týdny po druhé dávce.

U jedinců, kteří vyžadují rychlou imunizaci, lze použít takzvané zrychlené očkovací schéma, jež sestává také ze tří dávek. Na rozdíl od běžného schématu se druhá dávka podává 7. den a třetí dávka 21. den po podání první dávky. Sérokonverzi je možno očekávat nejdříve za 14 dnů po druhé dávce, tedy 21 dnů po první dávce. Po ukončení zrychleného základního očkování přetrvávají titry protilátek nejméně po dobu 12−18 měsíců, kdy se doporučuje podat první posilovací dávku. Další přeočkování se provádí vždy po 5 letech od prvního podání posilovací látky v obou typech očkovacích schémat.

Závěr

Výskyt klíšťové encefalitidy se v posledních letech stabilně pohybuje mezi 500 a 800 nahlášenými případy za rok. Jedinou dostupnou ochranou proti tomuto onemocnění je přitom vakcinace. Dostupné vakcíny, jako je například Encepur, mají minimální riziko nežádoucích účinků. Prevence však v České republice patří mezi slabiny veřejného zdravotnictví. Proočkovanost obyvatel proti klíšťové encefalitidě se u nás pohybuje pouze kolem 20 %, v sousedním Rakousku je to naopak 88 %.

(holi)

Zdroje:

  1. Infekce v ČR − EPIDAT. Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2005−2014 − absolutně. Dostupné na: http://www.szu.cz
  2. Čtvrtina případů klíšťové encefalitidy v EU za 40 let byla v ČR. Dostupné na: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/ctvrtina-pripadu-klistove-encefalitidy-v-eu-za-40-let-byla-v-cr-468941
  3. ECDC technical report. Epidemiological situation of tick-borne encephalitis in the European Union and European Free Trade Association countries. ECDC, Stockholm, 2012. Dostupné na: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/tbe-in-eu-efta.pdf
  4. SPC Encepur pro dospělé. Dostupné na: http://www.sukl.cz
  5. SPC Encepur pro děti. Dostupné na: http://www.sukl.cz

Výdej léčivého přípravku Encepur je vázán na lékařský předpis, léčivý přípravek není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha 4; tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky nám, prosím, hlaste na adresu: cz.safety@gsk.com. Zkrácená informace o přípravku je platná k datu vydání materiálu − únor 2016. CZ/ENC/0018/16.

 

Článek vznikl za podpory společnosti GlaxoSmithKline.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa