Diabetes 2. typu zvyšuje celkovou mortalitu zejména u pacientů do 55 let věku

16. 12. 2015

Švédští pacienti s diabetem 2. typu měli ve srovnání s obecnou populací o 15 % vyšší adjustované riziko úmrtí v následujících 5 letech. Jde o historicky nejnižší zjištěné zvýšení rizika smrti z jakýchkoliv příčin u diabetiků 2. typu. Nejvyšší relativní mortalita v porovnání s obecnou populací byla zjištěna u pacientů do 55 let věku, u pacientů se špatnou kompenzací glykemie a u pacientů s poškozením renálních funkcí.

Do této studie, která vycházela z údajů ze Švédského národního registru diabetiků, byli zařazeni všichni pacienti s diabetem 2. typu (n = 435 369) a 5 kontrolních osob odpovídajícího věku, pohlaví a kraje bydliště na každého pacienta (n = 2 117 483). Všechny zařazené osoby byly sledovány od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2011 v rámci Švédského registru mortality podle příčin.

Průměrná délka sledování činila 4,6 roku u diabetiků a 4,8 roku u kontrol. Během této doby zemřelo 17,7 % diabetiků a 14,5 % kontrolních jedinců (adjustovaný poměr rizik [aHR] 1,15; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,15–1,16). Mortalita z kardiovaskulárních příčin dosáhla 7,9 % u diabetiků v porovnání s 6,1 % u kontrol (aHR = 1,14; 95% CI 1,13–1,15). Poměr rizik celkové i kardiovaskulární mortality byl vyšší u diabetiků mladšího věku, u pacientů s horší kompenzací glykemie a u pacientů se závažnějšími renálními komplikacemi.

Diabetici do 55 let věku, kteří měli hladinu glykovaného hemoglobinu do 6,9 %, měli o 92 % vyšší celkovou mortalitu než odpovídající kontroly, přičemž u diabetiků starších 75 let se stejnou kompenzací glykemie byla celková mortalita o 5 % nižší než u odpovídajících kontrol. U pacientů do 55 let věku s normoalbuminurií a hodnotou glykovaného hemoglobinu do 6,9 % byla mortalita v porovnání s kontrolami o 60 % vyšší, ovšem diabetici se stejnými charakteristikami ve věku > 75 let měli mortalitu o 24 % nižší než obecná populace.

Mortalita pacientů s diabetem 2. typu v porovnání s obecnou populací se výrazně liší v závislosti na věku, kompenzaci glykemie a výskytu renálních komplikací. Jak uvedl jeden z autorů studie Marcus Lind z Göteborské univerzity, časný záchyt diabetu 2. typu a dosažení uspokojivé kompenzace všech rizikových faktorů již od záchytu onemocnění může snížit mortalitu diabetiků na úroveň blížící se obecné populaci.

(zza)

Zdroje:
1. Tancredi M., Rosengren A., Svenson A. M. et al. Excess mortality among persons with type 2 diabetes. N Engl J Med 2015 Oct 29; 373 (18): 1720–1732.
2. Busko M. Type 2 diabetes excess mortality at 'historical low' overall. Medscape Medical News 2015 Oct 29. Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/853415Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa