Délka děložního čípku může pomoci určit termín porodu

16. 11. 2015

Délka cervixu zjištěná pomocí transvaginální ultrasonografie (TVU CL) má střední senzitivitu a specificitu při určení termínu porodu u žen ve 38./39. týdnu jednočetného těhotenství. Ukázala to metaanalýza 5 studií publikovaná 28. října 2015 v časopisu British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Délka cervixu zjištěná pomocí transvaginální ultrasonografie (TVU CL) má střední senzitivitu a specificitu při určení termínu porodu u žen ve 38./39. týdnu jednočetného těhotenství. Ukázala to metaanalýza 5 studií publikovaná 28. října 2015 v časopisu British Journal of Obstetrics and Gynaecology. Žena ve 38./39. týdnu jednočetného těhotenství s TVU CL = 10 mm má více než 85% šanci, že spontánně porodí v následujících 7 dnech.

Výpočet termínu porodu dnes vychází pouze z data poslední menstruace a prvního ultrasonografického měření v těhotenství. V určený den porodu však porodí jen 5 % žen. Italští autoři proto provedli průzkum literatury a metaanalýzu vyhledaných studií s cílem zhodnotit prediktivní význam délky cervixu pro stanovení začátku spontánního porodu.

Vyhledali 5 studií splňujících stanovená kritéria, jež zahrnovaly celkem 735 těhotenství. Primárním sledovaným parametrem byla přesnost délky cervixu predikovat spontánní porod v následujících 7 dnech. Údaje nebyly stratifikovány podle parity ani podle gestačního věku.

Sdružená senzitivita TVU CL < 30 mm při predikci spontánního porodu v následujících 7 dnech dosahovala 64 %, specificita 60 %. Se stoupající hodnotou TVU CL se zvyšovala senzitivita, s klesající hodnotou TVU CL se zvyšovala specificita. Žena s jednočetným těhotenstvím v termínu a TVU CL = 30 mm má < 50% šanci, že porodí v následujícím týdnu, zatímco u ženy s TVU CL = 10 mm dosahuje tato pravděpodobnost > 85 %.

Snadno proveditelné měření TVU CL tedy může být využitelné u těhotných žen v rizikových situacích, kdy se předpokládá nutný převoz novorozence na neonatální jednotku intenzivní péče, nebo při riziku mrtvě narozeného dítěte, kdy hodnota TVU CL ukazuje nízkou pravděpodobnost brzkého spontánního porodu. Toto měření může být přínosné i pro těhotné ženy obecně, protože jim pomůže přesněji si naplánovat porod.

(zza)

Zdroje:
1. Saccone G., Simonetty B., Berghella V. Transvaginal ultrasound cervical length for prediction of spontaneous labour at term: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2015 Oct 28 [Epub ahead of print].
2. Brown T. Cervical length may predict labor onset. Medscape Medical News 2015 Oct 30. Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/853484.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa