Částečný zákaz amalgámových plomb v České republice − adaptace evropského nařízení o rtuti

26. 3. 2018

Od poloviny roku 2018 má v České republice začít platit zákaz zavádění amalgámových plomb těhotným ženám a dětem do 15 let věku. Jako výplň zubu již nebude hrazen nedózovaný amalgám, ale skloionomerní cement. Stane se tak kvůli nařízení Evropské komise.

Minamatská úmluva o rtuti

Česká republika 19. června 2017 ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti a v září téhož roku se stala smluvní stranou této globální smlouvy. Hlavním cílem smlouvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti i jejích sloučenin do vody, ovzduší a půdy způsobenými lidskou činností. Nařízením se mimo jiné zakazuje od 1. ledna 2019 použití zubního amalgámu v nedózované (nekapslované) formě a od 1. července 2018 se omezuje možnost použití zubního amalgámu pro děti, těhotné a kojící ženy. V tomto předpisu je navíc pro všechny členské státy Evropské unie zakotvena povinnost vybavit stomatologická zařízení separátory amalgámu.

Částečný zákaz amalgámových plomb

Adaptace evropského nařízení o rtuti provedená zákonem č. 290/2017 Sb. způsobí, že u dočasných zubů, dětí do 15 let věku a u těhotných a kojících žen už nebude jako výplň hrazen nedózovaný amalgám, ale skloionomerní cement. Od 1. července 2018 budou zubní lékaři u těchto pacientů kromě hrazeného skloionomerního cementu moci použít také dózovaný (předem připravený) amalgám, který však není hrazen ze zdravotního pojištění. Zubní amalgám výhradně v dózované formě bude používán od 1. ledna 2019. Lékaři tuto výplň přitom mohou aplikovat pacientům až do roku 2030. Důvodem je skutečnost, že míchání amalgámu v ordinaci představovalo zdravotní riziko pro personál i pacienta.

Dohady o toxicitě amalgámu

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je nařízení Evropské unie především ekologickou, a nikoliv zdravotní normou. Amalgám odvrtaný z dutiny ústní se totiž i přes odlučovače amalgámu může dostat do vod, což není ekologicky akceptovatelné, protože nebezpečné jsou zejména organické sloučeniny rtuti.

S omezením používání rtuti se objevují informace o údajné toxicitě amalgámu, které však přední stomatologické organizace odmítají. Některá zdravotnická zařízení v České republice v návaznosti na poplašné zprávy nabádají pacienty k odstranění amalgámových plomb v rámci „detoxikace“ organismu. Amalgámové plomby jsou však pro pacienty bezpečné, jejich výměna je namístě pouze v případě lokálních komplikací (prasknutí plomby, nový kaz) nebo z estetických důvodů.

(holi)

Zdroj: 

  1. Ministerstvo životního prostředí ČR. Česká republika ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti. Dostupné na: www.mzp.cz/cz/news_170620_Minamatska_umluva
  2. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Rok 2018 ve zdravotnictví: vyšší platby za státní pojištěnce, zavedení domácí paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné. Dostupné na: www.mzcr.cz/dokumenty/rok-2018-ve-zdravotnictvivyssi-platby-za-statni-pojistencezavedeni-domaci-pa_14545_1.html
  3. Zdravotnický deník. Je amalgám bezpečný? Česká stomatologická komora vyvrací „zaručené“ informace. Dostupné na: www.zdravotnickydenik.cz/2018/01/amalgam-bezpecny-ceska-stomatologicka-komora-vyvraci-zarucene-informace


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa