Bariéry při užívání neperorálních lékových forem u pediatrické populace

8. 12. 2015

Nedávno publikovaná britská studie poukázala na nejčastější bariéry při užívání jiných než perorálních léčivých přípravků u dětí a dospívajících. Znalost těchto bariér je důležitá při vývoji nových pediatrických léčivých přípravků. Vhodná léková forma a způsob aplikace významně ovlivňují adherenci k léčbě, a to nejen u dětí.

Problematice pediatrických neperorálních lékových forem bylo zatím věnováno jen málo studií. Je však evidentní, že správné užívání léčiv a adherence k terapii mohou být u této skupiny ovlivněny různými bariérami. Podle doporučení Evropské lékové agentury z roku 2014 je nutné při vývoji lékových forem přípravků určených pro děti do 18 let věku prokázat jejich přijatelnost pro pediatrickou populaci.

V rámci klinické studie autorů z Birminghamské univerzity proběhly semistrukturované rozhovory zacílené na identifikaci bariér při užívání neperorálních léčiv s 90 dětmi ve věku 0–17 let a/nebo jejich zákonnými zástupci. Dětští pacienti trpěli chronickými onemocněními a užívali celkem 148 různých neperorálních léčivých přípravků.

Studie identifikovala 88 různých bariér užívání těchto léků, přičemž nejčastější byly obtíže s používáním obličejové masky/nástavce (tzv. spaceru) u inhalačních léčiv (38 %), neobliba parenterálních lékových forem / upřednostňování alternativních lékových forem (38 %), mastný charakter topických přípravků, obtíže při aplikaci očních mastí a příliš velký objem dávek nazálních přípravků.

Vývoj nových léčivých přípravků a lékových forem určených pro pediatrickou populaci by měl vždy brát ohled na snadnost, vhodnost a přijatelnost aplikace pro děti či dospívající. Je to zcela zásadní faktor ovlivňující adherenci k léčbě, a tedy i její účinnost.

(zza)

Zdroj: Venables R., Batchelor H., Stirling H. et al. Barriers to administering non-oral formulations in a paediatric population: a semi-structured interview study. Int J Pharm 2015 Nov 20 [Epub ahead of print].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa