Imunita získaná po očkování by i díky buněčné složce měla chránit také proti novým mutacím SARS-CoV-2 lépe než prodělaná infekce

18. 2. 2021

Protektivní imunitu proti viru SARS-CoV-2 navozuje jak přirozeně prodělaná infekce, tak řada vakcín. Na otázku, nakolik je navozená imunitní odpověď schopná účinně chránit i před nově se objevujícími mutovanými variantami viru, se ve své čerstvě zveřejněné práci snaží odpovědět vědci z Oxfordské univerzity.

Nebezpečí mutovaných variant

Nové varianty viru SARS-CoV-2 se objevily koncem roku 2020 na 3 kontinentech a začaly se rychle rozšiřovat na úkor variant původních. Všechny 3 sdílejí stejnou mutaci N501Y v receptor-vazebné doméně proteinu S (spike). Tato mutace umožňuje proteinu S lépe se vázat na buněčný receptor viru − protein ACE2.

Tyto varianty viru jsou schopny unikat některým typům neutralizačních protilátek. Oxfordští výzkumníci se proto ve své studii, jež zatím neprošla recenzním řízením v odborném časopise, zaměřili na to, do jaké míry protilátková odpověď navozená očkováním nebo infekcí prodělanou před objevením se mutací, chrání před novými variantami.

Metodika studie

Byly provedeny odběry vzorků dobrovolníků očkovaných 2 dávkami vakcíny od společností Pfizer/BioNTech a dále vzorků pacientů, kteří přirozeně prodělali onemocnění COVID-19 na jaře 2020.

Testována byla protilátková a T-buněčná odpověď proti referenčnímu izolátu VIC001 (původní kmen B z jara 2020) a mutovaným variantám B1.1.7 (tzv. britská mutace) a B1.351 (tzv. jihoafrická mutace).

Výsledky

Byla zjištěna snížená schopnost izolovaných protilátek neutralizovat mutantní varianty, zejména jihoafrickou. Toto snížení bylo méně výrazné u protilátek po očkování oproti protilátkám po prodělané infekci, což je pravděpodobně způsobeno vysokou potencí homotypické protilátkové odpovědi. Nicméně očkování pouze jednou dávkou vedlo u většiny očkovaných pouze k nízkým titrům homotypických protilátek a neutralizace mutantních variant viru u většiny takto očkovaných nenastala.

Velká část T-buněčné odpovědi však byla namířena proti epitopům konzervovaným u všech 3 testovaných variant viru. Zdá se tedy, že ačkoliv mutantní varianty viru mohou unikat neutralizačním odpovědím navozeným prodělanou infekcí nebo očkováním (zejména v případě pouze jedné dávky), jejich vliv na T-buněčnou odpověď není tak markantní.

Autoři dále pozorovali, že po dvou dávkách vakcíny došlo též k signifikantnímu nárůstu vazebných protilátek proti proteinu S virů SARS-CoV-1 a MERS a také 4 dalších koronavirů běžně se vyskytujících v populaci.

Závěr

Výsledky studie zdůrazňují nutnost navodit pomocí očkování silnou imunitní odpověď pro zajištění ochrany proti těmto mutovaným variantám a případným dalším, které se mohou objevit. Práce obrací pozornost vedle protilátkové imunity rovněž k imunitě buněčné, která je další − paralelní a poměrně robustní − cestou zajištění účinné ochrany organismu prostřednictvím vakcinace, a to i v případě nižší efektivity protilátek v důsledku mutací viru.

(este)

Zdroj: Skelly D. T., Harding A. C., Gilbert-Jaramillo J. et al. Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern. Research Square, 2021 [preprint], doi: 10.21203/rs.3.rs-226857/v1. Dostupné na: https://assets.researchsquare.com/files/rs-226857/v1/adc99139-ea5a-43cd-afd6-61f97a38a12b.pdfPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa