Zvýšený efekt kombinace farmakologického a psychosociálního přístupu v detoxikačních opiátových programech

15. 5. 2019

Při detoxikačních programech jedinců závislých na opiátech se užívají různé farmakologické přístupy. Nicméně většina jedinců závislých na heroinu po takovýchto programech relabuje.

Při detoxikačních programech jedinců závislých na opiátech se užívají různé farmakologické přístupy. Nicméně většina jedinců závislých na heroinu po takovýchto programech relabuje. Některé studie naznačují, že řada nepříjemných symptomů, které se objevují při detoxikaci, je spíše psychologická.

Skupina italských vědců se pokusila porovnat účinnost jakékoliv farmakologické intervence kombinované s psychosociální podporou oproti samotné farmakologické léčbě a to, jak mohou různé přístupy pomoci pacientům závislým na opiátech dokončit plánovanou léčbu, snížit používání návykových látek a zlepšit zdravotní i sociální stav. Autoři porovnali různé randomizované kontrolované studie, které vyhledali v databázích Cochrane Drugs and Alcohol Group trials register (červen 2011), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL – The Cochrane Library Issue 6, 2011), PUBMED (v letech 1996 až 2011); EMBASE (leden1980 až červen 2011); CINAHL (leden 2003 až červen 2008); PsycINFO (1985 až duben 2003) a v rešerších publikovaných studií. Studie se musely zaměřovat na jakékoliv spojení psychosociální a farmakologické podpory užité při detoxikaci u jedinců závislých na opiátech. Ve studiích nesměli být zahrnuti pacienti mladší 18 let a těhotné ženy.

Stanovená kritéria splnilo 11 studií s 1 592 účastníky. Ve studiích bylo užito pět rozdílných psychosociálních intervencí a dva farmakologické přístupy (metadon versus buprenorfin). Spojení jakéhokoliv psychosociálního a jakéhokoliv farmakologického přístupu ukázalo ve srovnání se samotným farmakologickým přístupem významné snížení míry vypadnutí z léčby – RR 0,71 (95% CI 0,59–0,85), dále snížení užívání opiátů v průběhu léčby – RR 0,82 (0,71–0,93) i v následném sledování – RR 0,66 (0,53–0,82) a absencí v centru při léčebném programu – RR 0,48 (0,38–0,59). Navíc lze se současně dostupnými důkazy říci, že neexistují data, která by podporovala samostatný psychosociální přístup.

Psychosociální podpora nabízená navíc k farmakologické detoxikační léčbě je efektivní ve smyslu dokončení léčby, užívání opiátů, abstinence účastníků programů při následném sledování i ve smyslu docházení do léčebných center. Důkazy dané v této práci jsou jistě omezené z důvodů malého počtu účastníků studií, různorodosti hodnocení či nedostatku některých detailnějších informací. Nicméně zdá se potřebné využití přídatných psychosociálních přístupů, které by mohly pomoci ještě větší efektivitě detoxikačních programů.

(eza)

Zdroj: Amato L. et al.: Psychosocial and pharmacological treatments versus pharmacological treatments for opioid detoxification. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7; (9): CD005031.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa